Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 18. února 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

http://oceanadesigns.net/images/granite/verde-borgogna-leather/verde-borgogna-leather.jpg Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 18.02.2016
click here Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 02 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 02 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 02 01 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 03 01 - 03 Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
4 Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“
ZM 16 02 04 01 Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
5 Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
ZM 16 02 05 01 Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
6 Ostatní záležitosti
ZM 16 02 06 01 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 a návrh Smlouvy
ZM 16 02 06 02 Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech
ZM 16 02 06 03 Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2015
ZM 16 02 06 04 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 02 06 05 Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky
ZM 16 02 06 06 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 02 06 07 Převod části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku města
ZM 16 02 06 08 Domov se zvláštní režimem - Křešice
ZM 16 02 06 09 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
7 Odprodej pozemků
ZM 16 02 07 01 Problematika pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín - Staré Město - revokace, prodej
ZM 16 02 07 02 Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách u sádek - havárie - majetkové urovnání
ZM 16 02 07 03 Oldřichovský potok, ulice Jelení - majetkové urovnání
ZM 16 02 07 04 Prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 02 07 05 Prodej části pozemku p.č. 1229 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 16 02 07 06 Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína - záměr
ZM 16 02 07 07 Prodej části pozemku p.č. 971/11 k.ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM 16 02 07 08 Pozemek p.č. 761/154 k.ú. Bynov - bezúplatný převod
ZM 16 02 07 09 Prodej pozemku p.č. 720/2, zřízení věcného břemene k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 02 07 10 Prodej a výkup částí pozemků, věcné břemeno k.ú. Podmokly a k.ú. Chrochvice
ZM 16 02 07 11 Prodej části pozemku 2425 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 12 Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec
ZM 16 02 07 13 - 15 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 16 - 20 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 21 Prodej pozemku p.č. 3287/1 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 22 Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína
8 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 02 08 01 Informace o činnostech orgánů města
9 Diskuse a závěr
ZM 16 02 09 01 Diskuse a závěr

MédiaPřečtěno: 3790 krát Naposledy změněno pátek, 26 únor 2016 14:12
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online