Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

Napsal(a) 
  • Úvod
  • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
  • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. listopadu 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

http://shellystearooms.com/ Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.11.2016
go to site Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 09 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 09 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 09 02 01 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021
ZM 16 09 03 01 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 - 2021
4 Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
ZM 16 09 04 01 Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
5 Udělení ceny statutárního města Děčín 2016
ZM 16 09 05 01 Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2016
6 Schválení výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu na rok 2017 v oblasti kultury a sportu
ZM 16 09 06 01 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury pro rok 2017
ZM 16 09 06 02 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2017
7 Ostatní záležitosti
ZM 16 09 07 01 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 16 09 07 02-03 Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru ze dne 06.10.2016, Kontrola plnění usnesení č. ZM 16 05 06 08 ze dne 26.05.2016
ZM 16 09 07 04 Poskytnutí věcného daru – lodního přívěsu PL7H
ZM 16 09 07 05 Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016
ZM 16 09 07 06 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 08 Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci
ZM 16 09 07 09 Poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice
ZM 16 09 07 10 Úprava přechodu pro chodce Bynov
ZM 16 09 07 11 Rekonstrukce kabin v objektu zimního stadionu Děčín - II. etapa
8 Odprodej pozemků
ZM 16 09 08 01 Prodej pozemku p.č. 2167 k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 09 08 02 Prodej částí pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 16 09 08 03 Prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 16 09 08 04 Prodej pozemku p. č. 589 k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM 16 09 08 05 Prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov – záměr 
ZM 16 09 08 06 Prodej pozemku p.č. 471/7 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 07 Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 08 Prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 09-10 Prodej částí pozemku p.č. 66/6 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 11 Prodej id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 12 Prodej části pozemku p.č. 495/11 k. ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 09 08 13 Prodej id. ½ pozemku p.č. 246/9 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 14 Prodej části pozemku p.č. 391 k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 09 08 15 Pozemky k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
ZM 16 09 08 16 Uplatnění předkupního práva k nemovitosti
ZM 16 09 08 17 Pronájem pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – Cyklostop a autokemp
9 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 09 05 01 Informace o činnostech orgánů města
10 Diskuse a závěr

 

Kompletní materiály v jednom archívu zip (62MB)

MédiaPřečtěno: 2880 krát Naposledy změněno pátek, 02 prosinec 2016 12:11
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online