Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Kategorie

Formuláře

Formuláře

Pro vyplnění formuláře ve formátu:

1) PDF je potřeba aplikace Adobe Reader (odkaz)

2) ZFO je potřeba aplikace 602 Form Filler

Předpisy

Předpisy

(zákony, vyhlášky a nařízení města, pravidla, zásady, směrnice, sazebník, opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoc v hmotné nouzi)

Sociální služby, zdravotnictví

Sociální služby, zdravotnictví

Dokumenty, které souvisí s touto oblastí a komunitním plánováním, naleznete zde.

Otevřená data

Otevřená data

 

Data zveřejněná na webových stránkách statutárního města Děčín a označená jako otevřená data smí uživatel:

  • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
  • využít a citovat,
  • využívat komerčně a to pří dodržení podmínky, že jako zdroj dat musí být uvedeno statutární město Děčín.

Uživatel dále bere na vědomí, že:

  • v případě dalšího šíření otevřených dat statutárního města Děčín je povinen uvést znění těchto podmínek užití, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
  • tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran,
  • statutární město Děčín se zříká odpovědnosti za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním otevřených dat, jakož i odpovědnosti za škody způsobené případnými chybami, které by otevřená data mohla obsahovat.  

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz