Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

MOBILNÍ APLIKACE

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

POČASÍ V DĚČÍNĚ

Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem

Napsal(a) 
 logo ozp

 

go to site Název projektu Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem
Registrační číslo projektu                               
 115D122004042
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

 Projekt vychází z 50.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Financování projektu je zajištěno 60,3% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Obsah projektu Předmětem projektu je sanace skalního svahu a zabezpečení nemovitostí v ulici Pod Svahem, včetně místní komunikace. Konkrétně se jedná o obnovu stávajících dynamických bariér na lesním pozemku p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, původní stávající bariéra bude demontována a nahrazena novou o výšce 3,5 m a rozsahu 910 m2, dále bude provedeno rozlomení nestabilních skalních bloků o objemu nad 3 m3. Bloky budou uskladněny ve svahu ve formě kamenných rovnanin. Součástí projektu jsou kotvení a podezdívky skalních výchozů a zajištění ocelovou sítí. Podezdění bude provedeno vlepením stahovacích trnů do vývrtů.
Cíl projektu Cílem projektu je ochrana stávajících domů, majetků a zdraví obyvatel, včetně zabezpečení místní komunikace ul. Pod Svahem. V současné době zde dochází k samovolnému uvolňování skalních bloků a pádu kamenů ohrožujících majetek a zdraví obyvatel. Ulice Pod Svahem slouží místním občanům i složkám IZS jako jediná přístupová komunikace k objektům a nemovitostem. Stav je proto charakterizován jako havarijní stav, s nutností bezodkladného řešení, tj. realizace sanačních opatření.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 9 615 465,02 Kč

Způsobilé výdaje 6 448 813,50 Kč

Dotace EU 5 803 931,70 Kč

Termín realizace
04/2015 - 09/2015

Galerie Obrázků


Přečtěno: 69255 krát Naposledy změněno čtvrtek, 03 srpen 2017 10:02

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online