Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo města Děčín

Napsal(a) 
Zastupitelstvo města Děčín je vrcholným orgánem obce, který se schází zpravidla jednou měsíčně. Jednání zastupitelstva města jsou veřejná, konají se ve velkém sále Společenského domu Střelnice v Děčíně I se začátkem ve 13 hodin. Ze zasedání Zastupitelstva města Děčín se pořizuje on-line vysílání. Obrazové a zvukové záznamy z jednotlivých zasedání jsou následně umístěny na webové stránky města a youtube profil města.

 

silueta

Ing. Jiří Anděl, CSc., ANO

silueta

Ing. Bc. Tomáš Brčák, ODS

silueta

Ing. Rudolf Brejška, DiS., ODS

silueta

Mgr. Hana Cermonová, Volba pro Děčín

silueta

Jitka Flachsová, ANO

silueta

Ing. Valdemar Grešík, Volba pro Děčín

silueta

MUDr. Petr Havlík, Změna pro Děčín

silueta

Ing. Pavel Herites, ANO

silueta

RSDr. Jaroslav Horák, KSČM

silueta

Jakub Houška, Náš Děčín

silueta

Jaroslav Hrouda, ANO

silueta

Mgr. Otto Chmelík, Volba pro Děčín

silueta

Mgr. Tomáš Kouhoutek, MBA, ANO

silueta

Mgr. Petr Látal, ANO

silueta

Martin Liesel, ANO

silueta
Václav Němeček, ČSSD
silueta
Ing. Jan Palička, ANO
silueta
Mgr. Ivana Poschová, SPD 
silueta

Mgr. Martin Pošta, Volba pro Děčín

silueta

Ing. Vladislav Raška, Náš Děčín

silueta

Mgr. Milan Rosenkranc, Změna pro Děčín

silueta

Ing. Ondřej Smíšek, Náš Děčín

silueta

doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc., KSČM

silueta

Mgr. Jan Šmíd, Piráti

silueta

Petr Toncar, DiS., Náš Děčín

silueta

Ing. Martin Weiss, ANO

silueta

Bc. Petr Zdobinský, Piráti

  

Výbory zastupitelstva města
 
 
  • Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor.
  • Svá stanoviska, návrhy a zápisy z provedených kontrol předkládají výbory zastupitelstvu  města.
  • Činnost výborů zastupitelstva  města se řídí zákonem o obcích.
  • Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.
  • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva  města. Členy finančního výboru a kontrolního výboru však nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu.

 

Kontrolní výbor zastupitelstva města – volební období 2018 – 2022


Předseda:
doc. Dr. Václav Šenkýř
Členové:
Jiří Štajner
Ing. Mgr. Zdeněk Mrkus
Mgr. Arnošt Špaček
Mgr. Miroslav Samler
Petr Toncar, DiS.
Mgr. Jan ŠmídFinanční výbor zastupitelstva města – volební období 2018 – 2022
 
Předseda:
Ing. Pavel Herites
Členové:
RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchářová, MBA
Ing. Martin Vošta
Ing. Jiří Chára
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

 

 
Dopravní výbor zastupitelstva města – volební období 2014 – 2018

Usnesením č. ZM 11 12 02 02 ze dne 15.12.2011 byl Dopravní výbor Zastupitelstva města Děčín zrušen ke  dni 31.12.2011
 

  
Osadní výbor Dolní Žleb

Zastupitelstvo města Děčín projednalo na svém zasedání dne 13.12.2018 žádost občanů Dolní Žleb na zřízení osadního výboru v městské části Děčín XIV – Dolní Žleb a pro volební období 2018 – 2022 zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb a určilo v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 3.

Předseda:
Aleš Suchopárek

Členové:
Jan Švihnos
Pavel Randák

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřídilo Městskou policii Děčín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Blanka Řešátková
odbor provozní a organizační
email: blanka.resatkova@mmdecin.cz
tel.: 412 593 200Přečtěno: 50604 krát Naposledy změněno středa, 16 leden 2019 08:29

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz