Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Proč investovat v Děčíně?

Napsal(a) 

Od 1. července 2006 je Děčín statutárním městem. Zaujímá rozlohu 118,04 km² a v roce 2011 zde žilo přes 50 tisíc obyvatel. Okres Děčín má celkovou rozlohu 909 km² a žije v něm cca 135,5 tis. obyvatel. Je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů.

 

Poloha města Děčín je jedinečná, kombinuje hospodářsky výhodné podmínky s přírodními krásami, které jsou svým rozsahem a charakterem ve střední Evropě neopakovatelné. Děčín představuje sepětí živé průmyslové tradice a zachovalého přírodního prostředí v těsné blízkosti zastavěného území města.

 

Doprava a přeprava

Dalším ekonomicky významným odvětvím je doprava. Dopravní polohu města lze označit za vysoce exponovanou a její význam vysoce překračuje vnitrostátní měřítka. Řeka Labe představuje s komunikacemi využívajících jejich břehů významný dopravní koridor. Město leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se státy západní Evropy (Německem, Francií a státy Beneluxu). Je železničním uzlem celostátního významu. Město má rozvětvenou silniční síť, prochází jím silnice I/13 ve směru Karlovy Vary – Liberec, a silnice I/62 ve směru Ústí nad Labem – hraniční přechod Hřensko. Je připravováno napojení města na dálnici D8 Praha – Dresden, která je vzdálená 20 km od města. Hospodářské odvětví dopravy, pošt a telekomunikací ve městě zaměstnává více než 3,6 tis. obyvatel.

V děčínském Loubí se nachází největší český přístav s překladištěm. Tonáž děčínské obnovené Československé plavby labské je v současnosti 66 812 tun, společnost vlastní 102 plavidel.

 

Dostupnost Děčína

Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje podnikatelům a investorům využít strategickou polohu Děčína i celého kraje. Děčín je významným dopravním uzlem mezi Českou Republikou a Německem. Výhodná je také vzdalenost od dalších velkoměst jako je Ústí nad Labem, Liberec či Praha. Díky propracovanému dopravnímu systému Ústeckého kraje je Děčín také snadno dostupný téměř pro všechny obyvatele regionu vlakovou a autobusovou dopravou.

 

vzdálenost (km) auto (h)
Praha 120 1:30
Drážďany 60 1:00
Ústí nad Labem 27 0:25
Liberec 72 1:05
Mladá Boleslav 83 1:15
Görlitz 97 1:47

 

Vzdělávání

Město Děčín je správním, kulturním a vzdělávacím centrem celého regionu. Má bohatou síť školských zařízení od mateřských škol až po rozvinuté střední školství a detašované pracoviště ČVUT Praha – Fakulta dopravní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. V Děčíně působí vysoká škola ČVUT - fakulta dopravní a fakulta jaderné fyziky, 10 středních škol a více jak 30 základních škol.

 

demografie decin

 

Bydlení

Jednou z hlavních komparativních výhod města Děčín jsou nízké ceny nájemních bytů.

 

Strategická vize

Děčín bude významným severočeským městem, využívajícím svoji výhodnou polohu a přírodní podmínky, a rozvíjejícím tradici sepětí dopravy, průmyslu a cestovního ruchu. Děčín bude poskytovat svým obyvatelům a návštěvníkům kvalitní a lákavé prostředí a aktivní spolupráce s partnery na obou stranách hranice bude využívat pro posílení svého postavení v široce chápaném Česko-Saském pohraničním prostoru.

 

 brozura investicni prilezitostiPřečtěno: 13805 krát Naposledy změněno čtvrtek, 15 květen 2014 10:55
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2008

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2008.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz