Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Strategický plán Děčína

Napsal(a) 

Strategický plán rozvoje města Děčín

 

Město Děčín v současné době vytváří nový Strategický plán.

V červnu roku 2000 byl zahájen proces strategického plánování rozvoje města Děčín. Dne 15. 2. 2001 schválilo zastupitelstvo města jako základní rozvojový dokument města „Strategický plán rozvoje města Děčín“. V roce 2003 – 2004 byl tento dokument zaktualizován a schválen jako Strategický plán rozvoje města Děčín - II. Strategický plán rozvoje města Děčín obsahuje celou řadu cílů, které jsou postupně plněny a naplňují tak výše uvedené Globální cíle. Jeho plnění je každoročně předkládáno zastupitelstvu města ke schválení, poté je zveřejněno na internetových stránkách Statutárního města Děčín (www.mmdecin.cz). V současné době se pracuje na Strategii města pro roky 2014-2020.

 

Strategická vize

Děčín bude významným severočeským městem, využívajícím svoji výhodnou polohu a přírodní podmínky, a rozvíjejícím tradici sepětí dopravy, průmyslu a cestovního ruchu. Děčín bude poskytovat svým obyvatelům a návštěvníkům kvalitní a lákavé prostředí a aktivní spolupráce s partnery na obou stranách hranice bude využívat pro posílení svého postavení v široce chápaném Česko-Saském pohraničním prostoru.

 

Globální cíle

A. Podmínky pro podnikání

Město bude systematicky pracovat na revitalizaci starých průmyslových ploch a vytvářet podmínky pro přilákání nových investic v oblasti vyspělých technologií, výrob a služeb a bude usilovat o zvýšení podílu zaměstnanosti v terciéru.

 

B. Doprava a technická infrastruktura

Děčín bude usilovat o udržení pozice významného multimediálního dopravního uzlu a zlepšovat podmínky pro rozvoj služeb v dopravě. Město bude dále zvyšovat svoji prostupnost pro vnitřní dopravu a trvale zlepšovat kvalitu technické infrastruktury na svém území.

 

C. Kvalita života

Děčín je odhodlán stát se fungující komunitou vzdělaných lidí spjatých s městem, ve kterém žijí, stabilizovat svou populaci a vytvářet podmínky pro růst a zakořenění středního stavu.

 

D. Turistický průmysl

Děčín významně zvýší podíl turistického průmyslu v místní ekonomice. Stane se cílem a zázemím turistů přicházejících na Děčínsko a hlavním poskytovatelem služeb cestovního ruchu s důrazem na jejich vysokou kvalitu. Město zlepší svoji image a bude aktivně spolupracovat se soukromým sektorem a institucemi.

 

DOKUMENTY ROZVOJ - STRATEGIE

 Přečtěno: 14998 krát Naposledy změněno čtvrtek, 15 květen 2014 10:58
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2008

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2008.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz