18.04.2016 - 10:23

Většina cest na via ferratě je otevřená

Autor:

V pátek 15. dubna byla otevřena většina zajištěných cest na Pastýřské stěně, turisté a milovníci adrenalinových zážitků si tak mohou užít velkolepé výhledy na Labský kaňon a město Děčín. „Jsem rád, že se podařilo v tak krátkém čase odstranit závady, které bránily otevření ferraty, a my jsme mohli většinu tras otevřít,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Zavřeny zatím zůstávají trasy 5, 6, 7 a pravý nástup u bývalého výtahu.

 

Radnice nechala před zahájením lezecké sezóny zkontrolovat odbornou firmou všechny cesty via ferraty. Hlavní roční kontrola zjistila závady, které bylo nutné před otevřením odstranit. Správce ferraty intenzivně pracoval na výměně některých kramlí, doplnil zakončení lan a na svislých úsecích bezpečnostní dorazy. Vyměněno bylo ocelové lano na cestě Karlův most za nerezové. „Na posledním jednání, kde se sešli jak pracovníci magistrátu, autor ferraty, odborná firma i nezávislý expert na lezecké materiály a vybavení, bylo jasně stanoveno, které úpravy je nutné provést neprodleně a které je možné provést za provozu,“ vysvětlil Jiří Anděl. Zbylé cesty budou upraveny během následujících dvou měsíců. Opravy cest vyšly radnici zhruba na 50 tis. korun. „Musím poděkovat všem, kteří se na opravách podíleli. Díky jejich pracovnímu nasazení bylo možné ferratu otevřít v rekordním čase,“ dodal Jiří Anděl.

 

Celá via ferrata vzhledem k obrovské návštěvnosti vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Proto byl vypracován podle platných norem a dokumentu vydaného Rakouským správním výborem pro bezpečnost v Alpách „ Zajištěné cesty (ferraty), vytvoření – udržování – opravy“ Plán kontrol a údržby.

Kontroly jsou rozděleny do 3 intervalových a kvalitativních kategorií:

1) Běžná vizuální kontrola – je zahrnuta v Návštěvním a provozním řádu a je prováděna návštěvníky. Jedná se o prevenci k zjištění mimořádných případů (např. odcizení ocelového zajišťovacího lana nebo uvolněné kotvy). V takových případech musí být správce zařízení okamžitě uvědoměn, aby mohl provést příslušná opatření (dočasné uzavření části nebo celého zařízení).

2) Provozní kontrola – je provedena správcem zařízení. Jedná se o kontrolu pro případ neohlášeného poškození. Kontrola bude provedena vizuálně se zaměřením na případná poškození. Interval kontroly je 3 měsíce.


3) Roční hlavní kontrola – je vykonána osobou s odborným vzděláním ve statice stavebních konstrukcí, geotechnice a s osvědčením práce ve výškách. Předmětem kontroly jsou zejména poškození zařízení vlivem používání, chybějící a uvolněné části zařízení, opotřebení, koroze konstrukcí, apod. Dále bude součástí kontroly prohlídka stavu skalní stěny, identifikace případně nestabilních hmot. Tuto prohlídku provede inženýrský geolog. Výsledkem hlavní roční kontroly bude zpráva o stavu a zjištěných závadách a návrh nápravného opatření.

Počet zobrazení: 243 Naposledy změněno: 18.04.2016 - 10:26
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top