11.04.2013 - 11:10

Belchatow vyhlásil fotosoutěž

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto zdroj:google

Město Belchatow oslovilo Děčín, se kterým v minulosti realizovalo společný projekt, se žádostí o pomoc s propagací fotosoutěže. Důležitou součástí této soutěže je motto „Belchatów, I love it“ (Belchatów, to miluji“). Toto motto je vyjádřením náklonnosti k tomuto městu a hlavní myšlenku je třeba obsáhnout ve fotografiích. Snímek by měl být zaslán e-mailem na adresu organizátora. Záběry můžou být pořízeny kdekoliv na světě. Technika fotografování není stanovena, každý si může zvolit svoji vlastní. Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách města nebo na www.belchatow.pl.

 

Pravidla soutěže
BELCHATÓW, I Love it


I. Organizátor

1. Organizátor soutěže „Belchatów, I love it“ je primátor města Belchatowa, na adrese: Urzad Miasta Belchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Belchatów.

2. Organizátor ustanovil komisi na podporu a spolupráci s partnerskými městy a tato komise bude zodpovědná za přípravu soutěže.

3. Komise na podporu a spolupráci s partnerskými městy má sídlo na adrese: Urzad Miasta Belchatowa, Kościuszki 15, místnosti č. 211 a 215, Tel. + 48 44 733 51 62, + 48 44 733 51 09, e-mail: , dále uváděna jako Kancelář organizátora.


II. Cíle

1. Povzbudit obyvatele partnerských měst k lepšímu poznání města Belchatowa.

2. Podpořit pozitivní obraz tohoto města v Polsku i v zahraničí.

3. Prezentace jména Belchatów v různých městech světa.

4. Umožnit účastníkům poznat Belchatów jako dynamické, moderní, aktivní město, které je otevřeno novým řešením a nápadům.


III. Charakteristika

Belchatów je neobyčejné místo. I když se nachází v srdci Polska, blízké kopce umožňují lyžování nebo snowboarding. Místní sportovní a rekreační centra nabízejí možnosti jak aktivního, tak pasivního odpočinku. Zajímavou turistickou atrakcí je také povrchový uhelný důl Belchatów PGE GiEK S.A., jeden z největších v Evropě. Město má mnoho co nabídnout a každý návštěvník má možnost si najít něco, co si zamiluje. Příjemné vzpomínky na pobyt v Belchatowě zůstanou v srdci každého návštěvníka navždy. Místní obyvatelé jsou k turistům velmi přátelští a rádi se dají do hovoru o své kultuře a kulturním dědictví.

Den sv. Valentina je výbornou příležitostí ke sbližování lidí. Primátor města Belchatowa proto vyhlásil fotosoutěž. Velkou cenou je mezinárodní prázdninový výlet pro 2 osoby.

Důležitým prvkem této soutěže je moto „Belchatów, I love it“.
Uvedené moto je vyjádřením náklonnosti k městu s hlavní myšlenkou zachytit je ve fotografii. Fotografie by měly být zasílány prostřednictvím e-mailu na adresu Kanceláře organizátora. Snímky mohou být pořízeny kdekoliv na světě. Technika fotografie není stanovena, proto každý účastník může zvolit techniku dle vlastního uvážení.


IV. Účast v soutěži

Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let a obyvatelé následujících měst:

1. Belchatów (Polsko)
2. Myślenice (Polsko)
3. Aubergenville (Francie)
4. Taurogi (Litva)
5. Csongrád (Maďarsko)
6. Sowietsk (Rusko)
7. Alcobaca (Portugalsko)
8. Pardubice (Česká republika)
9. Děčín (Česká republika)
10. Považská Bystrica (Slovensko)
11. Nowograd Wolyński (Ukrajina)
12. Južnoukraińsk (Ukrajina)


V. Pravidla

Soutěž bude probíhat ve 3 etapách:
I.Etapa – Předkládání fotografií

1. Soutěž začíná 14. února 2013. Od tohoto data až do 18. října 2013 můžete zasílat své fotografie s vyplněnou žádostí na adresu: .
2. Snímky musí splňovat min. kvalitu 1600 x 1200 pixelů (2Mpx).

II. Etapa – Výběr vítěze

1. Do 31. října 2013 komise, kterou určí organizátor, posoudí snímky a vybere nejlepší fotografii.
2. Při výběru fotografií se bude komise řídit následujícími kritérii:
1. Fotografie pořízená na nejatraktivnějším místě na zeměkouli 0 – 10 bodů)
2. Nakolik se účastník přiblížil heslu „Belchatów, I love it“ (0 – 5 bodů)
3. Umělecká hodnota fotografie (0 – 5 bodů)
4. Technická kvalita fotografie (0 – 5 bodů)

3. Výsledek soutěže bude vyhlášen do 15. listopadu 2013. Vítěz bude informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.
4. Vítězem může být jen jeden účastník, který zašle nejvíce atraktivní a „Belchatów“ propagující fotografii.

III. Etapa – Udělování cen

1. Vítěz soutěže získá za odměnu od organizátora výlet (pro 2 osoby v ceně PLN 3 000,-)
2. Vítěz si bude případně muset uhradit rozdíl v ceně, pokud cena výletu překročí PLN 3 000,-
3. Výlet se uskuteční pouze v období mezi lednem a květnem 2014. Vítěz a osoba cestující s ním si uhradí výdaje za dopravu na a z letiště, kde bude výlet začínat i končit.


VI. Všeobecná ustanovení

1. K účasti v soutěži musí zájemce zaslat vstupní formulář s osobní fotografií.
2. Nejsou stanoveny žádné účastnické poplatky, zájemce se může sám rozhodnout, zda se zúčastní či nikoliv.
3. Není stanoven žádný limit na počet fotografií, které účastník zašle.
4. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout takové snímky účastníků, které by byly vulgární, obscénní nebo mimo téma. O odmítnutí snímků bude účastník informován.
5. Cenu nelze vyměnit za finanční hotovost.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Účast v soutěži je podmíněna souhlasem účastníka s pravidly stanovenými organizátorem.
2. Vítěz soutěže je povinen zaplatit daň ve výši 10% hodnoty výletu.
3. Organizátor si vyhrazuje právo shromáždit a použít osobní data účastníka pro potřeby soutěže. Osobní údaje mohou být použity pro statistické účely a k vytvoření databáze. Tato pravidla jsou stanovena polským zákonem 29 VIII 1997 O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).
4. Město Belchatow si vyhrazuje právo použít fotografie obdržené od účastníků bez jakékoliv finanční odměny těmto účastníkům. Fotografie mohou být rozmnoženy a zveřejněny podle rozhodnutí organizátora. Za účelem propagace města Belchatowa mohou být snímky použity jak v papírové, tak v elektronické podobě.
5. Na všechny sporné otázky, které nejsou pokryty výše uvedenými pravidly, se vztahuje polský občanský zákoník.
6. Soutěžní pravidla jsou k dispozici na: www.belchatow.pl
7. V případě nepředvídaných událostí si organizátor vyhrazuje právo změnit nebo zrušit některá pravidla. Všechny změny budou zveřejněny na úředních webových stránkách: www.belachatow.pl.

Počet zobrazení: 308 Naposledy změněno: 11.04.2013 - 11:23
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top