28.05.2019 - 08:21

Revitalizace děčínských Podmokel bude trvat déle

Autor:

Obnova historické části Podmokel v Děčíně se protáhne o několik měsíců. Při realizaci stavby totiž došlo k několika neočekávaným překážkám, které vedly k pozastavení prací a tím i k prodloužení termínu dokončení.

„Při zpracování projektové dokumentace poskytl vlastník sítě podzemního plynárenského zařízení nepřesné údaje o trase vedení jeho zařízení. Na tuto skutečnost se přišlo při výkopových pracích pro osazení pěti stromů v dolní části ulice Prokopa Holého. Několikrát jsme celou situaci s vlastníkem sítě projednali, nicméně jediným řešením je pro něj přeložka zařízení,“ popisuje náměstek děčínského primátora Vladislav Raška s tím, že je potřeba upravit projektovou dokumentaci.
Povolení k výkopovým pracím se očekává během července, samotná výsadba stromů bude ale moci proběhnout až v době vegetačního klidu. Tím se termín dokončení celé stavby výrazně prodlouží.

„Vnímáme, že si veřejnost přeje, aby byla revitalizace Podmokel dokončena co nejdříve. Tyto a další komplikace ale zkrátka nejsme schopni ovlivnit,“ dodává Vladislav Raška.  
Do harmonogramu prací již loni výrazně zasáhla Římskokatolická farnost Děčín IV, která v době, kdy bylo vydáno stavební povolení, nečekaně požádala o změnu stavby oproti schválené projektové dokumentaci. Práce kolem kostela tak byly pozastaveny.

„Spolu s právníky jsme s vlastníkem pozemku jednali, nicméně vlastník odmítl jakýkoliv kompromis. Tím došlo k výraznému zpoždění stavby,“ dodává primátor Děčína Jaroslav Hrouda. I v tomto případě dochází k přepracování projektové dokumentace.
Podle uzavřené smlouvy na revitalizaci Podmokel má zhotovitel na provedení stavby 435 dní. Pokud se ale na stavbě nepracuje, doba trvání realizace se tím prodlužuje o tolik dní, o kolik byly práce pozastaveny.

Počet zobrazení: 355 Naposledy změněno: 29.05.2019 - 17:07
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top