09.10.2013 - 12:49

Dohadovací řízení na bytové jednotky v Krokově ulici a objekt v Litoměřické ulici

Autor:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 09. 2013 zveřejnilo záměr města prodat níže uvedené bytové jednotky a níže uvedený objekt. Odbor místního hospodářství a majetku města oznamuje konání dohadovacího řízení k odprodeji níže uvedených nemovitostí z majetku města. Toto řízení se uskuteční dne 31. 10. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

 

Bude projednáván odprodej těchto nemovitostí (jejich pořadí bude určeno komisí):                                          

b.j.č. 792/3 v objektu čp. 792 ul. Krokova, Děčín I o velikosti 3+1 – 91,4 m2, včetně spoluvlastnického podílu 914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku p.č. 2676 – zast. pl. a nádvoří se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 187 552,- Kč dle „Doplňkových pravidel“

kauce činí 4 000,- Kč, var. symbol 1900302

b.j.č. 790/5 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I o velikosti 3+1 – 74,1 m2, včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p.č. 2674 – zast. pl. a nádvoří se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 158 414,- Kč dle „Doplňkových pravidel“

kauce činí 4 000,- Kč, var. symbol 1900303

Fyzickou prohlídku nabízených volných bytových jednotek v objektech Krokova ul., Děčín I lze domluvit na tel. č.: 412 593 287.

objekt čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, včetně pozemku p.č. 99 o výměře 380 m2, zast. pl., části p.p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost. pl., vše v k.ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 3 792 920,- Kč + ostatní náklady

kauce činí 189 646,- Kč, var. symbol 1900369

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b).

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol (viz. výše uvedený symbol uvedený u jednotlivých nemovitostí) vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.

Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.

Počet zobrazení: 243 Naposledy změněno: 01.11.2013 - 08:37
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top