07.02.2014 - 08:29

Nájemce parkoviště v Boleticích n.L. vzejde z dohadovacího řízení

Autor:

Nájemce pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem bude město hledat prostřednictvím dohadovacího řízení. To se uskuteční 6. března 2014 od 9 hodin.


Bližší informace k dohadovacímu řízení:

OZNÁMENÍ
V souladu s usnesením rady města č. RM 14 02 37 15 ze dne 21. 01. 2014 oznamuje Odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání DOHADOVACÍHO ŘÍZENÍ na pronájem části pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 6. března 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti  odboru rozvoje Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 4. patro, dv.č. 523).
Bude projednáván pronájem části pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem, za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím,  že zájemce musí v případě schválení pronájmu doložit příslušnou koncesní listinu.
•    výchozí cena za pronájem 100 000,- Kč/rok
•    kauce činí 5000,- Kč
•    variabilní symbol 1900304  
Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR a dostaví se na dohadovací řízení, bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o pronájem. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení v radě města.
Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.
Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín, nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 5 dnů před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.
V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.
Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín - budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

Informace o podmínkách stanovených příslušnými zákony pro vydání koncesní listiny pro provozování činnosti související s ostrahou majetku a osob lze získat na odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín - budova B2, ul. 28. října čp. 1155, Děčín I.

Počet zobrazení: 246
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top