Nastavení přístupnosti

16.02.2015 - 17:15

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. února 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.02.2014
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 02 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 02 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 02 02 01Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
ZM 15 02 03 01Petice občanů z Děčína I požadující stanovit omezující opatření za účelem ochrany nočního klidu
4Odprodej obytných a nebytových domů
neobsazeno
5Ostatní záležitosti
ZM 15 02 05 01Stanovisko k žádosti policejního orgánu ve věci prodejů pozemků ve vlastnictví města Děčín v zahrádkářských koloniích ve volebním období 2010 - 2014
ZM 15 02 05 02Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2014
ZM 15 02 05 03Informace o odpisu akcií společnosti GREEN CITY DENMARK A/S
ZM 15 02 05 04Žádost p. R. N. o prominutí pohledávky
ZM 15 02 05 05Žádost p. F. N. o povolení splátek
ZM 15 02 05 06Žádost paní H. T. o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 02 05 07Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015 a návrh smlouvy
ZM 15 02 05 08Návrh o poskytnutí dotací na provoz sportovních zařízení v roce 2015
ZM 15 02 05 09Smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost pro rok 2015
ZM 15 02 05 10Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 02 05 11Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
ZM 15 02 05 12Povodně 2013 - Fond solidarity Evropské unie
ZM 15 02 05 13Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě s HSRD o poskytnutí peněžního daru na studii proveditelnosti
6Odprodej pozemků
ZM 15 02 06 01Pozemky v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 02 06 02Prodej pozemku p.č. 115/3 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 02 06 03Prodej části pozemku p.č. 1420/1 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 02 06 04Prodej pozemku p.č. 428 k.ú. Podmokly - záměr
ZM 15 02 06 05Prodej části pozemku p.č. 845/2 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 06Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 15 02 06 07Prodej části pozemku p.č. 2857/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 02 06 08Prodej pozemku p.p.č. 276/53 v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 02 06 09Prodej pozemku p.č. 1161/17 včetně stavby garáže v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 02 06 10-11Prodej pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 15 02 06 12-13Vojenské objekty ŘOPOK – bezúplatný převod
ZM 15 02 06 14Směna pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 02 06 15Pozemky v k.ú. Podmokly – výkup
ZM 15 02 06 16-17Prodej pozemků v k.ú. Děčín - revokace
ZM 15 02 06 18Pozemek p.č. 170 k.ú. Děčín – Staré Město – nájemné
7Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 02 07 01Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr
ZM 15 02 08 01Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:35

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top