Nastavení přístupnosti

18.03.2015 - 17:57

3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 26. března 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.03.2014

Bod/číslo materiálu

Název bodu/název materiálu

1

Zahájení

ZM 15 03 01 01

Určení ověřovatelů zápisu

ZM 15 03 01 02

Volba návrhové komise

2

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

ZM 15 03 02 01

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

3

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2015

ZM 15 03 03 01

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2015

4

IPRM - sídliště Staré Město - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM ke dni 31.12.2014

ZM 15 03 04 01

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – sídliště Staré Město ke dni 31. 12. 2014

5

Ostatní záležitosti

ZM 15 03 05 01

Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2015 nad 50 tis. Kč

ZM 15 03 05 02

Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2015“

ZM 15 03 05 03

Návrh dotace na rok 2015 pro nájemce Společenského domu Střelnice

ZM 15 03 05 04

Výstavba dětského hřiště s litým povrchem v ul. Na Pěšině na p.p.č. 761/127 k.ú. Bynov

ZM 15 03 05 05

Návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2015 nad 50 tis. Kč

ZM 15 03 05 06

Obnova lesoparku Bažantnice a bývalého letního kina

ZM 15 03 05 07

Návrh na vydání nového jednacího řádu kontrolního výboru ZM

ZM 15 03 05 08

Dohoda o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí

ZM 15 03 05 09

Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, rz DCA 06-74

ZM 15 03 05 10

Měsíční odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady a náměstka primátorky. Dále odměna za funkci předsedy výboru

6

Odprodej pozemků

ZM 15 03 06 01

Prodej pozemku p.p.č. 924/3 k.ú. Prostřední Žleb - záměr

ZM 15 03 06 02

Prodej části pozemku p.č. 1717/1 k.ú. Děčín

ZM 15 03 06 03

Prodej  pozemku p.č. 830/2 k.ú. Březiny u Děčína

ZM 15 03 06 04

Prodej části pozemku st.p.č. 265/2 v k.ú. Prostřední Žleb

ZM 15 03 06 05

Prodej pozemku p.p.č. 197/1 v k.ú. Krásný Studenec

ZM 15 03 06 06

Prodej pozemku p.č. 1481/3 k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 03 06 07

Prodej části pozemku p.p.č. 769/1 v k.ú. Březiny u Děčína

ZM 15 03 06 08-09

Prodej pozemku p.p.č. 1540/4 v k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 03 06 10

Pozemek p.č. 2190 k.ú. Děčín - dodatek kupní smlouvy

ZM 15 03 06 11

Prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, záměr

ZM 15 03 06 12

Pozemky v k.ú. Podmokly - dražba

7

Informace o činnostech orgánů města

ZM 15 03 07 01

Informace o činnostech orgánů města

8

Diskuse a závěr

ZM 15 03 08 01

Diskuse a závěr

Média

VIDEO SE ANONYMIZUJE
Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:35

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top