Nastavení přístupnosti

03.04.2015 - 07:23

Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu

Autor:
Rubrika: Informace
 logo ozp

 

Název projektuDěčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.02/6.6.00/12.16684
Webové stránky projektu -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace -
Informace o programu

Projekt vychází z výzvy č. 42 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6.6, kterou vyhlašuje ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Financování projektu je zajištěno 85 % způsobilých výdajů z ERDF, 5% způsobilých výdajů z SFŽP a 10 % z vlastních prostředků žadatele.

Obsah projektuZájmové území se nachází na severním okraji Děčína, na pravém břehu řeky Labe, na místě zvaném Vyhlídka Bohemia. Lokalita se nachází v těsné blízkosti jižního okrajového zlomu děčínského zlomového pole, kde jsou pískovce drcené a rozpukané. Hlavním důvodem nestability jsou tak četné pukliny. Výchozy podléhají zvětrávání a patrný je opad pískovce. Bezprostředně pod nestabilním masivem je situován obytný dům. Sanační práce na masivu vedoucí k zajištění dlouhodobé stability spočívají v odstranění volně ložených bloků a náletové vegetace, odtěžení části masivu, jeho kotvení, zasíťování a založení ŽB žeber a ukotvení trny.
Cíl projektuCílem je ochrana životů a majetku. Zabezpečení havarijního skalního masivu, který se nachází bezprostředně nad obytným objektem a představuje akutní ohrožení.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 1 882 609,63 Kč

Způsobilé výdaje 1 882 609,63 Kč

Dotace EU 1 694 348,58 Kč

Termín realizace
06/2014 - 09/2014
Počet zobrazení: 14444 Naposledy změněno: 17.08.2015 - 15:37
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top