Nastavení přístupnosti

17.04.2015 - 07:57

4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 23. dubna 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 23.04.2014
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 04 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 04 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 04 02 01Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3IPRM Děčín – zóna Centrum, Monitorovací zpráva o postupu realizace v r. 2014
ZM 15 04 03 01ZM 15 04 03 01 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum v r. 2014
4Projednání Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace
ZM 15 04 04 01ZM 15 04 04 01 Integrovaná strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace
5Ostatní záležitosti
ZM 15 04 05 01ZM 15 04 05 01 Přijaté finanční příspěvky na sociální účely za rok 2014 a jejich využití
ZM 15 04 05 02ZM 15 04 05 02 Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině organizace CSS Děčín, p. o.
ZM 15 04 05 03ZM 15 04 05 03 Finanční dotace OSV nad 50 tis. Kč
ZM 15 04 05 04ZM 15 04 05 04 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 04 05 05ZM 15 04 05 05 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 04 05 06ZM 15 04 05 06 Návrh na vydání nového Jednacího řádu finančního výboru ZM
ZM 15 04 05 07ZM 15 04 05 07 Dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 04 05 08Bezúplatný převod starší výpočetní techniky formou daru pro Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice
ZM 15 04 05 09ZM 15 04 05 09 Návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 15 04 05 10ZM 15 04 05 10 IPRM Děčín – sídliště Staré Město, projekt 4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město
ZM 15 04 05 11ZM 15 04 05 11Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
6Odprodej pozemků
ZM 15 04 06 01ZM 15 04 06 01 Pozemek p.č. 170 k.ú. Děčín – Staré Město – nájemné
ZM 15 04 06 02ZM 15 04 06 02 Pozemek p.č. 247/5 v k.ú. Dolní Žleb – věcné břemeno
ZM 15 04 06 03ZM 15 04 06 03ZM 15 04 06 03 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM 15 04 06 04ZM 15 04 06 04 Prodej části pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM 15 04 06 05NEOBSAZEN
ZM 15 04 06 06ZM 15 04 06 06 Pozemky v k.ú. Podmokly – Vilsnická spojka (věcná břemena, vypořádání práv)
ZM 15 04 06 07ZM 15 04 06 07 Převod podílu pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 15 04 06 08ZM 15 04 06 08 Prodej pozemku v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 15 04 06 09-10ZM 15 04 06 09-10 Prodej a výkup pozemků v k.ú. Děčín a k.ú. Podmokly
7Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 04 07 01Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr
ZM 15 04 08 01Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:34

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top