Nastavení přístupnosti

19.05.2015 - 13:51

5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 28. května 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.05.2015

Bod/číslo materiálu

Název bodu/název materiálu

1

Zahájení

ZM 15 05 01 01

Určení ověřovatelů zápisu

ZM 15 05 01 02

Volba návrhové komise

2

Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

ZM 15 05 02 01

Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín 

3

Návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín

ZM 15 05 03 01

Návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín

4

Osobní lodní doprava v Děčíně – smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o dopravě

ZM 15 05 04 01

Osobní lodní doprava v Děčíně – smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o dopravě

5

Ostatní záležitosti

ZM 15 05 05 01-03

Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba

ZM 15 05 05 04

Závěrečná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města k usnesení                   č. ZM 15 03 02 02 ze dne 26. 3. 2015

ZM 15 05 05 05

Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 09.04.2015, Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ze dne 07.05.2015

ZM 15 05 05 06

Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky – předkládací cena

ZM 15 05 05 07

Žádost o prominutí pohledávky

ZM 15 05 05 08

Žádost o prominutí příslušenství pohledávky

ZM 15 05 05 09

Návrh na odstoupení od smlouvy o splátkách dluhu 

ZM 15 05 05 10

Žádost společnosti Voxar, s.r.o. o změnu přílohy č. 1 OZV č. 3/2013

ZM 15 05 05 11

Žádost společnosti BONVER WIN a.s. o výjimku z OZV č. 3/2013

ZM 15 05 05 12

Zápis ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.04.2015

ZM 15 05 05 13

Návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek

ZM 15 05 05 14

Akční plán města Děčín na rok 2015

ZM 15 05 05 15

Žádost o mimořádnou dotaci AVAZ Děčín

ZM 15 05 05 16

3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 - 2018

ZM 15 05 05 17

Prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného  vč. služeb

ZM 15 05 05 18

Smlouva o poskytnutí dotace  

ZM 15 05 05 19

Uznání dluhu a dohoda o splátkách

ZM 15 05 05 20

Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře Společenské odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji

6

Odprodej pozemků

ZM 15 05 06 01

Pozemek p.č. 2704 v k.ú. Podmokly  – věcné břemeno

ZM 15 05 06 02

Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – dar - záměr

ZM 15 05 06 03

Prodej části pozemku p.č. 78 v k.ú. Podmokly - záměr

ZM 15 05 06 04

Pozemky v k.ú. Bělá u Děčína – Lesy ČR - záměr

ZM 15 05 06 05

Prodej části pozemku p.č. 1088/1 k.ú. Podmokly - záměr

ZM 15 05 06 06

Prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov - záměr

ZM 15 05 06 07

Pozemek  p.p.č. 762/11 v k.ú. Bynov – prodej - záměr

ZM 15 05 06 08

Prodej části pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín – záměr

ZM 15 05 06 09

Prodej pozemku p.č. 527/2 k.ú. Vilsnice – záměr

ZM 15 05 06 10

Pozemek p.č. 761/5 v k.ú. Bynov – záměr

ZM 15 05 06 11-12

Prodej a výkup pozemků k.ú. Prostřední Žleb – záměr

ZM 15 05 06 13

Prodej pozemku p.č. 1341/1 k.ú. Horní Oldřichov - záměr

ZM 15 05 06 14

Prodej části  id. ½  pozemku p.č. 235/30 k.ú. Bělá u Děčína – záměr 

ZM 15 05 06 15

Prodej pozemku p.č. 1161/17 včetně stavby garáže k.ú. Podmokly – záměr 

ZM 15 05 06 16

Prodej části pozemku p.č. 2857/1 v k.ú. Děčín

ZM 15 05 06 17

Prodej pozemku p.č. 428 v k.ú. Podmokly

ZM 15 05 06 18-19

Prodej částí pozemků p.č. 1035/6 a 1218/1 v k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 05 06 20

Prodej části pozemku p.č. 1420/1 v k.ú. Horní Oldřichov

ZM 15 05 06 21

Prodej pozemku p.č. 924/3 v k.ú. Prostřední Žleb

ZM 15 05 06 22-23

Pozemky p.č. 964/1 a 965/5 v k.ú. Podmokly – prominutí penále, prodej

ZM 15 05 06 24

Pozemky  p.p.č. 276/46 a 276/47 v k.ú. Březiny u Děčína  – výkup

7

Informace o činnostech orgánů města

ZM 15 05 07 01

Informace o činnostech orgánů města

8

Diskuse a závěr

ZM 15 05 08 01

Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:34

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top