Nastavení přístupnosti

17.06.2015 - 11:16

6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 25. června 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.06.2015
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 06 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 06 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 06 02 01Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a výsledku auditu města za rok 2014
ZM 15 06 03 01Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2014 včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 a výsledku auditu města za rok 2014 (úplné znění - MM - Dokumenty - hospodaření, rozpočty města - 2014) | Úplné znění ke stažení zde
4Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, Požární řád statutárního města Děčín
ZM 15 06 04 01Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Požární řád statutárního města Děčín
5Dotace na provoz lodní dopravy
ZM 15 06 05 01Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
6Dotace na provoz Informačního centra hlavní nádraží
ZM 15 06 06 01Dotace na provoz informačního centra v budově hlavního nádraží
7Ostatní záležitosti
ZM 15 06 07 01Zápis č. 4/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 20.05.2015
ZM 15 06 07 02Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 06 07 03Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru ze dne 13.05.2015
ZM 15 06 07 04Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
ZM 15 06 07 05Návrh dodatku č. 10 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 06 07 06Návrh na prodloužení platnosti kontokorentního úvěru na rok 2015 - 2016
ZM 15 06 07 07Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 06 07 08Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 15 06 07 09Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 32 Tatra 148, rz DC 83-52
ZM 15 06 07 10Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM 15 06 07 11Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXIV-Krásný Studenec, k.ú. Krásný Studenec
ZM 15 06 07 12Návrh na úpravu názvu ulice v části obce Děčín XXXII-Nebočady, k.ú. Nebočady
ZM 15 06 07 13Akční plán města Děčín na rok 2016
ZM 15 06 07 14Prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
ZM 15 06 07 15Veřejná zakázka Nakládání s odpady - odůvodnění
ZM 15 06 07 16Veřejná zakázka Sběrný dvůr - odůvodnění
ZM 15 06 07 17Veřejná zakázka Údržba zeleně - odůvodnění
ZM 15 06 07 18Veřejná zakázka Údržba komunikací - odůvodnění
ZM 15 06 07 19Soudní spor se společností General Plastic s.r.o.
ZM 15 06 07 20Smlouva o vypořádání některých práv a povinností
ZM 15 06 07 21Zapojení města Děčín do IDS Doprava Ústeckého kraje
8Odprodej pozemků
ZM 15 06 08 01Pozemky p.č. 3022/1, 3022/65 v k.ú. Děčín – věcné břemeno
ZM 15 06 08 02Prodej pozemku st.p.č. 61/2 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 03Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín – záměr
ZM 15 06 08 04Prodej pozemku p.č. 720/2 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 15 06 08 05Prodej části pozemku p.č. 456/1 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 06Prodej částí pozemku p.č. 164 v k.ú. Vilsnice - záměr
ZM 15 06 08 07Prodej části pozemku p.č. 1188/1 v k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM 15 06 08 08Prodej pozemků p.č. 176/1 a st.p.č. 22 v k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 09Prodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 06 08 10Prodej pozemků p.č. 4/10, 13 k.ú. Nebočady - záměr
ZM 15 06 08 11Prodej části pozemku p.č. 1477/63 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 15 06 08 12-13Prodej části pozemku p.č. 914 v k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 15 06 08 14Prodej částí pozemků p.č. 1396/1, 919/2, 919/4 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 15Prodej částí pozemků p.č. 1546/1 a 1554/1 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM 15 06 08 16Prodej části pozemku p.č. 318/1 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM 15 06 08 17Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – dar
ZM 15 06 08 18Výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 06 08 19Výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Žleb a k.ú. Dolní Žleb
ZM 15 06 08 20-21Část pozemku p.č. 2471/3 v k.ú. Děčín – nabytí do majetku města, revokace
ZM 15 06 08 22Převod pozemku p.č. 2290 vč. stavby bez čp/če k.ú. Děčín
9Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 06 09 01Informace o činnostech orgánů města
10Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:34

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top