Nastavení přístupnosti

29.07.2015 - 12:00

Město připomínkuje návrh na rozšíření Evropsky významné lokality

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

Ministerstvo životního prostředí chce rozšířit území Evropsky významné lokality, město se tomu však brání. Znamenalo by to totiž velké omezení pro další rozvoj oblasti.„Nelíbí se nám, že vláda chce rozšířit území na zastavěné části a lesoparky v centru města. Podle materiálů, které se nám dostaly do ruky, by nově do Evropsky významné lokality měla být zahrnuta kompletně celá Pastýřská stěna, Kvádrberk a oblast Horního, Prostředního a Dolního Žlebu, Čertovy vody a oblast tolik diskutovaného vodního díla, s tím nemůžeme v žádném případě souhlasit,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Pokud by totiž opravdu došlo ke schválení a oblast byla rozšířena, pro město a jeho obyvatele by to znamenalo velké komplikace. „Jakákoliv rozvojová činnost v těchto místech by byla prakticky zastavena, protože každá změna, nová lavička, úprava lesní cesty, případně nové herní prvky v lesoparcích by potom podléhaly velkým a vleklým schvalovacím procesům, případně zjišťovacím řízení v podobě EIA,“ doplnila primátorka. Město tak brání svoje rozvojové záměry, které počítají s investicemi do lesoparku na Pastýřské stěně. Stejně tak chce ochránit majetek občanů, který by byl zahrnut v Evropsky významné lokalitě. „My samozřejmě chceme chránit přírodu, pro rozvoj turistiky v našem regionu je velmi důležitá. Zároveň ale chceme, abychom nejen my jako město, ale také občané, případně podnikatelé mohli mít možnost na svém území rozhodovat podle svého a šetrně investovat právě do rozvoje těchto území, která jsou pro aktivní odpočinek velmi důležitá,“ vysvětlila Marie Blažková. Území již tak spadá do chráněné krajinné oblasti a je tedy nutné dodržovat určitá pravidla. Další omezení by pak mělo negativní dopad na rozvoj této velmi atraktivní a vyhledávané oblasti. S tím úzce souvisí také udržení a rozvoj lodní dopravy, která má dlouholetou historii, Děčín je vstupní branou do Čech, tudy vede přístup České republiky k Severnímu moři. U připravovaného vodního díla v současné době probíhá zjišťovací řízení EIA na posouzení vlivů na životní prostředí.

Vedení města chce tento návrh připomínkovat prostřednictvím Svazu měst a obcí. „Vzhledem k tomu, že navrhované oblasti zasahují do prakticky hotového Územního plánu, chceme dosáhnout vyjmutí alespoň zastavěného území a turisticky navštěvovaných lokalit, jako je například via ferrata na Pastýřské stěně a samozřejmě území plánované stavby vodního stupně apod.,“ řekla Marie Blažková.

V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl na Svaz doručen materiál - návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu Evropsky významných lokalit, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Na seznamu evropsky významných lokalit (EVL) přibylo 55 lokalit nových, do 70 lokalit jsou doplněny další předměty ochrany, 11 lokalit EVL bude úplně zrušeno a k úpravě hranic dojde u 253 lokalit.

Počet zobrazení: 880
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top