Nastavení přístupnosti

14.09.2015 - 17:00

7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 24. září 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.09.2015
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 07 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 07 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
ZM 15 07 02 01Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín 
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
ZM 15 07 03 01Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2015
4Členství statutárního města Děčín v Asociaci informačních center ČR
ZM 15 07 04 01Členství v Asociaci turistických informačních center (A.T.I.C.)
5Ostatní záležitosti
ZM 15 07 05 01Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 07 05 02Zápisy ze zasedání finančního výboru ZM č. 5/2015 ze dne 24.06.2015, č. 6/2015 ze dne 22.07.2015 a č. 7/2015 ze dne 09.09.2015
ZM 15 07 05 03Návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27. 10. 2009
ZM 15 07 05 04Žádost o peněžní dar na obnovení plotu
ZM 15 07 05 05Prominutí části pohledávky za spotřebu vody v objektu U Trati 195/16
ZM 15 07 05 06Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky – prodej
ZM 15 07 05 08-09Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 15 07 05 10Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM Děčín – zóna Centrum
ZM 15 07 05 11Žádost  o prominutí pohledávky
ZM 15 07 05 12-13Bezúplatný převod starší výpočetní techniky formou daru pro Základní školu a Mateřskou školu Markvartice, příspěvková organizace
ZM 15 07 05 14Dotace v rámci Programu spolupráce ČR a Sasko 2014 – 2020
ZM 15 07 05 15Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
ZM 15 07 05 16Úplné prominutí příslušenství z prodlení při placení nájmu bytu
6Odprodej pozemků
ZM 15 07 06 01-08Pozemky v k.ú. Podmokly – věcná břemena
ZM 15 07 06 09Pozemek p.č. 1247/2 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 15 07 06 10Pozemky v k.ú. Podmokly, Děčín a Děčín - Staré Město – věcné břemeno
ZM 15 07 06 11Pozemky p.č. 1553/4, 1391/47 a 1391/49 k.ú. Horní Oldřichov – záměr směny
ZM 15 07 06 12Směna pozemků k.ú. Děčín  - záměr 
ZM 15 07 06 13Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 14Prodej pozemku p.č. 1476/84 v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM 15 07 06 15Prodej části pozemku p.č. 505/1 k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM 15 07 06 16Prodej části pozemku p.č. 3824/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 17Prodej části pozemku p.č. 2425 k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 07 06 18Prodej pozemku p.č. 229/5  k.ú. Podmokly - záměr 
ZM 15 07 06 19Prodej pozemku st.p.č. 153  k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM 15 07 06 20Prodej pozemku v k.ú. Bynov – záměr 
ZM 15 07 06 21Prodej části pozemku p.č. 1898  k.ú. Podmokly – záměr 
ZM 15 07 06 22Prodej pozemků, částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 15 07 06 23Prodej částí pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr 
ZM 15 07 06 24Prodej části pozemku p.č. 761/5 v k.ú. Bynov
ZM 15 07 06 25Prodej pozemku p.č. 527/2 k.ú. Vilsnice
ZM 15 07 06 26Prodej pozemků p.č. 2139/2, 2139/3, 2139/4 k.ú. Děčín
ZM 15 07 06 27Prodej pozemku st.p.č. 61/2  k.ú. Bělá u Děčína
ZM 15 07 06 28Výkup pozemku p.č. 426/6 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 07 06 29Pozemky p.č. 1250/14,16,18 k.ú. Děčín – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 30Pozemek p.p.č. 276/79 k.ú. Březiny u Děčína  - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 31Pozemky p.č. 3155/14, 3155/50 v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod 
ZM 15 07 06 32Pozemky v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM 15 07 06 33Pozemek p.č. 809/23 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 34Pozemek p.č. 809/15 k.ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 35Pozemky p.č. 2904/22, 2904/23 2904/24, 2904/25 k.ú. Děčín - bezúplatný převod
ZM 15 07 06 36Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – revokace, prodej
7Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 07 06 01Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr
ZM 15 06 10 01Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:34

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top