Nastavení přístupnosti

08.12.2015 - 15:20

10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2015, které se bude konat dne 17. prosince 2015 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 17.12.2015
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 15 10 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 15 10 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 15 10 02 01Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
ZM 15 10 03 01Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016 - Dokument ke stažení
4Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZM 15 10 04 01Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015
5Ostatní záležitosti
ZM 15 10 05 01Zápisy ze zasedání finančního výboru ZM č. 8/2015 ze dne 14.10.2015a č. 9/2015 ze dne 18.11.2015
ZM 15 10 05 02Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2015
ZM 15 10 05 03Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 15 10 05 04Informace o přistoupení k Pověření KÚÚK
ZM 15 10 05 05Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 a návrh Smlouvy
ZM 15 10 05 06Žádost o prominutí pohledávky
ZM 15 10 05 07Žádost o povolení splátek
ZM 15 10 05 08Žádost o povolení splátek
ZM 15 10 05 09Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
ZM 15 10 05 10Účast statutárního města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha
ZM 15 10 05 11Žádost TJ Union Děčín, z.s. o poskytnutí zápůjčky
ZM 15 10 05 12Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny
6Odprodej pozemků
ZM 15 10 06 01Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 15 10 06 02Pozemky p.č. 1553/4, 1391/47 a 1391/49 k.ú. Horní Oldřichov – směna pozemků
ZM 15 10 06 03Prodej části pozemku p.č. 634 k.ú. Chrochvice
ZM 15 10 06 04Prodej pozemků p.č. 176/1 a st.p.č. 22 v k.ú. Lesná u Děčína
ZM 15 10 06 05Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína
ZM 15 10 06 06Prodej pozemku st.p.č. 153 k.ú. Březiny u Děčína
ZM 15 10 06 07Prodej části pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín
ZM 15 10 06 08-09Prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly, záměr, prodej
7Informace o činnostech orgánů města
ZM 15 09 06 01Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr
ZM 15 09 07 01 Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:33

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top