Nastavení přístupnosti

14.01.2016 - 15:58

Odbor životního prostředí radí, kdy a za jakých podmínek je možné pokácet dřeviny

Autor:

Období vegetačního klidu je v plném proudu a s ním narůstá i počet dotazů na kácení dřevin a potřebná povolení. S ohledem na v poslední době se často měnící legislativu a její nepřehlednost uvádí odbor životního prostředí následující shrnutí, a to v jakých případech je vyžadováno povolení ke kácení dřevin či naopak.

Povolení ke kácení dřevin je vyžadováno pro všechny stromy o obvodech kmenů nad 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí (je-li koruna nasazena níže, měří se pod jejím rozvětvením) a dále pro keře a souvisle zapojené porosty (=drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm) o celkové kácené ploše větší než 40 m2.
POZOR!!! Pravidlo, že povolení není potřeba pro jakékoli dřeviny na zahradě u rodinného nebo bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území již neplatí!

Výjimky tvoří:

1)Ovocné dřeviny, za předpokladu, že rostou na pozemcích v zastavěném území (dle územního plánu) a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku – a) zahrada, b) zastavěná plocha a nádvoří a nebo c) ostatní plocha se způsobem využití pozemku – zeleň. U takových ovocných dřevin, které splňují obě dvě uvedené podmínky nyní žádné povolení vyžadováno není bez ohledu na velikost obvodů jejich kmenů.
2) Naopak dřeviny tvořící stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady 10 ks stromů některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za součást stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin) vyžadují povolení vždy bez ohledu na velikost obvodů kmenů.
3) Povolení také nepodléhají dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Počet zobrazení: 784
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top