Nastavení přístupnosti

15.01.2016 - 14:51

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 21. ledna 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 21.01.2016
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 16 01 05 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 01 05 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 01 02 01Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka“
ZM 16 01 03 01Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labské stezky
4Dotace a smlouvy na rok 2016 na provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Děčín
ZM 16 01 04 01Dotace na provoz sportovních zařízení v roce 2016
5Ostatní záležitosti
ZM 16 01 05 01Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru ze dne 12.11.2015
ZM 16 01 05 02Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 05 05 04 ze dne 28.05.2015
ZM 16 01 05 03Zápis č. 10/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.12.2015
ZM 16 01 05 04Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 01 05 05Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 06Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 07Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 08Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 09Žádost o primunití pohledávky
ZM 16 01 05 10
Měsíční odměna pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce a peněžité plnění pro fyzickou osobu, která není členem zastupitelstva města za výkon funkce předsedy
ZM 16 01 05 11
Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny
ZM 16 01 05 12-13
Žádost o zajištění spoluúčasti k dotaci - „Reko  kabin  a regenerace – II. etapa“
6Odprodej pozemků
ZM 16 01 06 01Prodej části pozemku p.p.č. 1291 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr   
ZM 16 01 06 02Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice
ZM 16 01 06 03Prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr 
ZM 16 01 06 04Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 01 06 05Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr         
ZM 16 01 06 06Prodej pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec - záměr                 
ZM 16 01 06 07Pozemky k.ú. Podmokly - převod do majetku města                         
ZM 16 01 06 08Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 01 06 09Pozemek p.č. 3657/15 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
7Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 01 06 01Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr
ZM 16 01 07 01 Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:33

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top