Nastavení přístupnosti

08.02.2016 - 16:26

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 18. února 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 18.02.2016
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 16 02 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 02 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 02 01Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 03 01 - 03Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
4Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“
ZM 16 02 04 01Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
5Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
ZM 16 02 05 01Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
6Ostatní záležitosti
ZM 16 02 06 01Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 a návrh Smlouvy
ZM 16 02 06 02Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech
ZM 16 02 06 03Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2015
ZM 16 02 06 04Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 02 06 05Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky
ZM 16 02 06 06Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 02 06 07Převod části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku města
ZM 16 02 06 08Domov se zvláštní režimem - Křešice
ZM 16 02 06 09Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
7Odprodej pozemků
ZM 16 02 07 01Problematika pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín - Staré Město - revokace, prodej
ZM 16 02 07 02Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách u sádek - havárie - majetkové urovnání
ZM 16 02 07 03Oldřichovský potok, ulice Jelení - majetkové urovnání
ZM 16 02 07 04Prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 02 07 05Prodej části pozemku p.č. 1229 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM 16 02 07 06Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína - záměr
ZM 16 02 07 07Prodej části pozemku p.č. 971/11 k.ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM 16 02 07 08Pozemek p.č. 761/154 k.ú. Bynov - bezúplatný převod
ZM 16 02 07 09Prodej pozemku p.č. 720/2, zřízení věcného břemene k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 02 07 10Prodej a výkup částí pozemků, věcné břemeno k.ú. Podmokly a k.ú. Chrochvice
ZM 16 02 07 11Prodej části pozemku 2425 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 12Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec
ZM 16 02 07 13 - 15Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 16 - 20Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 21Prodej pozemku p.č. 3287/1 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 22Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína
8Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 02 08 01Informace o činnostech orgánů města
9Diskuse a závěr
ZM 16 02 09 01 Diskuse a závěr

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:33

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top