Nastavení přístupnosti

13.09.2016 - 09:30

7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. září 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

konaného dne 22.09.2016

Bod
Číslo materiálu
Název bodu
Název materiálu
1Zahájení
ZM 16 07 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 07 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 7.  zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 07 02 01Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016
ZM 16 07 03 01Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016
4Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
ZM 16 07 04 01Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016
5Návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016
ZM 16 07 05 01Návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016
6Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu
ZM 16 07 06 01Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu
7Změna stanov společnosti Technické služby Děčín a.s.
ZM 16 07 07 01Změna stanov společnosti Technické služby Děčín a.s.
8Dotace pro společnost AMICI DECINI na provoz Turistického informačního centra hlavní nádraží
ZM 16 07 08 01Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provozování turistického informačního centra
9Ostatní záležitosti
ZM 16 07 09 01Návrh na zrušení usnesení
ZM 16 07 09 02Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 03Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 04Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 05Zápis č. 5/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.06.2016
ZM 16 07 09 06Zápis ze 16. zasedání kontrolního výboru ze dne 16.06.2016
ZM 16 07 09 07Prodej objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I – záměr
ZM 16 07 09 08Žádost o přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI – záměr
ZM 16 07 09 09Žádost o navýšení vyrovnávací platby na rok 2016 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016
ZM 16 07 09 10Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytování příspěvku na provoz a investičního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín
ZM 16 07 09 11Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Fokus Labe
ZM 16 07 09 12Mimořádná dotace Mateřskému centru Bělásek, z.s.
ZM 16 07 09 13Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM 16 07 09 14Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí
10Odprodej pozemků
ZM 16 07 10 01Pozemek p.č. 1076/1 v k.ú. Děčín - Staré Město – věcné břemeno
ZM 16 07 10 02Pozemek p.p.č. 1207/1 v k.ú. Bynov – věcné břemeno - revokace
ZM 16 07 10 03Směna částí pozemků v k.ú. Podmokly - záměr
ZM 16 07 10 04Prodej části pozemku p.č. 505 k.ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM 16 07 10 05Prodej pozemku st.p.č. 137 k.ú. Loubí u Děčína - záměr
ZM 16 07 10 06Prodej pozemků v k.ú. Bynov - záměr
ZM 16 07 10 07Prodej pozemku p.č. 2955/1 k.ú. Děčín - záměr
ZM 16 07 10 08Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM 16 07 10 09Prodej části pozemku p.č. 306/9 v k.ú. Děčín – Staré Město - záměr
ZM 16 07 10 10-11Prodej částí pozemků p.č. 2889/65 a 2889/119 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 12Prodej částí pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 13Prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 07 10 14Prodej pozemku p.č. 1587 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 15Prodej části pozemku p.č. 845/10 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 16Prodej id. ½ pozemků k.ú. Velká Veleň - záměr
ZM 16 07 10 17Prodej pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 16 07 10 18Prodej části pozemku p.č. 2889/50 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 19Prodej částí pozemků p.č. 496 a p.č. 509/1 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 20Prodej části pozemku p.č. 674 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 16 07 10 21Prodej částí pozemku p.č. 766/2 k.ú. Nebočady
ZM 16 07 10 22Prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly
ZM 16 07 10 23-24Prodej částí pozemku p.č. 110/1 k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 07 10 25Pozemky k.ú. Děčín a k.ú. Děčín-Staré Město - bezúplatný převod
ZM 16 07 10 26Pozemek p.č. 761/154  k.ú. Bynov - bezúplatný převod, smlouva
ZM 16 07 10 27Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2910/1 v k.ú. Děčín
ZM 16 07 10 28Bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín
ZM 16 07 10 29Bezúplatný převod pozemku p.č. 968 v k.ú. Vilsnice
ZM 16 07 10 30Pozemek p.č. 2341/2  k.ú. Děčín - výkup
ZM 16 07 10 31Pozemky p.č. 568, p.č. 655 k.ú. Děčín - nabytí
ZM 16 07 10 32Nabytí nemovitosti v k.ú. Jestřebí u České Lípy
ZM 16 07 10 33Prodej pozemku p.č. 268 v k.ú. Vilsnice – záměr
11Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 07 11 01Informace o činnostech orgánů města
12Diskuse a závěr

 

Média

ZÁZNAM SE ANONYMIZUJE ZÁZNAM SE ANONYMIZUJE
Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:32

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top