Nastavení přístupnosti

03.11.2016 - 12:50

Podzimní úklid zahrad láká k pálení listí

Autor:

Úklid zahrad je často spojený s pálením listí a suchých částí rostlin. Pokud chcete svou zahradu uklidit a listí spálit řiďte se pokyny a níže uvedenými pravidly.

Pravidla pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi:
• pálit lze pouze suchý rostlinný materiál
• pálení se nesmí provádět v době zhoršené kvality ovzduší (aktuální informace lze zjistit - http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html), popř. na tel. 412 591 472 (mm Děčín, odbor životního prostředí, T. Kopecký)
• pálení hlaste na tel.: 950 431 010 nebo 950 431 114 (centrála HZS Ústeckého kraje) nebo prostřednictvím http://www.hzsoul.cz/paleni2/
• je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby, plotů, automobilů … apod.
• pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18 let
• místo pálení se nesmí nechat bez dozoru
• velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel za dozoru dospělé osoby
• ohniště musí být ve vzdálenosti minimálně 50 metrů od okraje lesa
• ohniště by se mělo zakládat na hliněném podkladu
• vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte (kbelík s vodou, lopatu a písek… aj.)
• nerozdělávejte oheň za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín)
• pálení se nesmí provádět za silného větru nebo extrémního sucha

V otevřených ohništích je dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povoleno spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (jedná se o všechny části rostlin i stromů). Pokud dojde ke spalování jiných materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů, chemicky ošetřeného dřeva (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené lakem nebo barvou), igelitů, plastů, apod., je možno uložit za tento přestupek sankci až do výše 50.000 Kč.

Vzhledem k problematickému zajištění úplného proschnutí rostlinného materiálu, který by se dal dokonale spálit, je vhodnějším způsobem jak naložit s biologicky rozložitelným materiálem ze zahrady jeho kompostování. Kompost lze dále využít zapravením do záhonů. Pokud máte možnost, větve z ořezů dřevin štěpkujte a přidávejte do kompostu. Listí je možno ponechat pod stromy (případně ho shrabejte ke kmeni).
POZOR! – V případě napadení rostlinného materiálu škůdci nebo plísněmi je nutno napadený materiál spálit.
Při pálení je třeba dodržet i ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovat sousedy kouřem a popílkem. Dále je třeba dodržovat povinnosti uvedené v zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (např. zákaz provádění vypalování porostů, povinnost oznámení spalování hořlavých látek na volném prostranství).

Víte, že:
 při spalování odpadů na otevřených ohništích vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí, které zůstávají ve vzduchu ve výšce 10 m a poté klesají zpět na zem
 vypalování porostů (trávy) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků)

Počet zobrazení: 14473
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top