Nastavení přístupnosti

15.11.2016 - 10:23

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

 • Úvod
 • Hlasování zastupitelů
 • Pozvánka, materiály ke stažení, usnesení
 • Přímý přenos, videozáznam

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. listopadu 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.11.2016
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM 16 09 01 01Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 09 01 02Volba návrhové komise
2Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 09 02 01Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021
ZM 16 09 03 01Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 - 2021
4Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
ZM 16 09 04 01Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
5Udělení ceny statutárního města Děčín 2016
ZM 16 09 05 01Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2016
6Schválení výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu na rok 2017 v oblasti kultury a sportu
ZM 16 09 06 01Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury pro rok 2017
ZM 16 09 06 02Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2017
7Ostatní záležitosti
ZM 16 09 07 01Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 16 09 07 02-03Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru ze dne 06.10.2016, Kontrola plnění usnesení č. ZM 16 05 06 08 ze dne 26.05.2016
ZM 16 09 07 04Poskytnutí věcného daru – lodního přívěsu PL7H
ZM 16 09 07 05Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016
ZM 16 09 07 06Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 07Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 08Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci
ZM 16 09 07 09Poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice
ZM 16 09 07 10Úprava přechodu pro chodce Bynov
ZM 16 09 07 11Rekonstrukce kabin v objektu zimního stadionu Děčín - II. etapa
8Odprodej pozemků
ZM 16 09 08 01Prodej pozemku p.č. 2167 k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 09 08 02Prodej částí pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 16 09 08 03Prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 16 09 08 04Prodej pozemku p. č. 589 k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM 16 09 08 05Prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov – záměr 
ZM 16 09 08 06Prodej pozemku p.č. 471/7 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 07Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 08Prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 09-10Prodej částí pozemku p.č. 66/6 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 11Prodej id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 12Prodej části pozemku p.č. 495/11 k. ú. Děčín - Staré Město
ZM 16 09 08 13Prodej id. ½ pozemku p.č. 246/9 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 14Prodej části pozemku p.č. 391 k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 09 08 15Pozemky k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
ZM 16 09 08 16Uplatnění předkupního práva k nemovitosti
ZM 16 09 08 17Pronájem pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – Cyklostop a autokemp
9Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 09 05 01Informace o činnostech orgánů města
10Diskuse a závěr

 

Kompletní materiály v jednom archívu zip (62MB)

Média

Naposledy změněno: 20.02.2019 - 15:31

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top