Nastavení přístupnosti

08.12.2017 - 11:34

Oznámení o konání dohadovacího řízení

Autor:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.10.2017 schválilo prodat nemovitosti v ul. 17. listopadu. Odbor místního hospodářství oznamuje konání dohadovacího řízení. Podrobnosti najdte v článku.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 10. 01. 2018 v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 (4. patro) Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, od 9.00 hod.

Bude projednáván odprodej těchto nemovitostí:

prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se může zúčastnit pouze držitel oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nebo držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let od vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí.

Kauce činí 192.500,00 Kč, variabilní symbol 1900320.

Fyzickou prohlídku nabízených nemovitostí lze domluvit s referentem OMH na tel. č. 412 593 171.

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b) a dále předložení oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol -  viz. výše u kauce, vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín.

Počet zobrazení: 742
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top