Nastavení přístupnosti

02.05.2018 - 00:00

Město nabízí k prodeji pozemek v centru nedaleko Masarykova náměstí

Autor:

Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili zveřejnění záměru prodat pozemek v centru Děčína I, a to formou dohadovacího řízení. Jednou z podmínek prodeje je, že kupující ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy předloží studii zástavby pozemku, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Termín a místo konání a podmínky dohadovacího řízení budou zveřejněny následně. Podrobnosti k prodeji najdete v článku.


Usnesení č. ZM 18 04 04 06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení a po úpravě
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 118 o vým. 392 m2 v k. ú. Děčín formou dohadovacího řízení s tím, že cena stanovená pro prodej pozemku dle „Zásad“ činí 901.600,00 Kč a je výchozí cenou pro toto řízení a
- s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 118 k. ú. Děčín věcným břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) k nemovitostem na pozemcích p. č. 117, p. č. 119 a p. č. 123/3 k. ú. Děčín;
- s podmínkou, že nabytí účinnosti kupní smlouvy je předložení studie zástavby pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín ze strany kupujícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž záměr uvedený ve studii bude předložen k vyjádření několika subjektům (městský architekt, komise pro urbanistiku a další). Prodávající na základě vyjádření těchto subjektů rozhodne, zda je záměr kupujícího uvedený ve studii pro prodávajícího akceptovatelný. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího je pro něj akceptovatelný, potvrdí toto kupujícímu písemně, studie zástavby a souhlas prodávajícího se stanou přílohami této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti. Jestliže prodávající rozhodne, že záměr kupujícího pro něj akceptovatelný není, sdělí toto kupujícímu písemně, smlouva nenabude účinnosti a jako celek se k tomuto okamžiku smlouva ruší. Náklady na zpracování studie zástavby hradí kupující. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě akceptování záměru ze strany prodávajícího ani v případě jeho neakceptování. Kupující nemá právo na úhradu těchto nákladů ze strany prodávajícího ani v případě, že bude tato smlouva zrušena či jinak odpadne. V případě, že kupující započne na pozemku p. č. 118 v k. ú. Děčín realizovat jiný záměr, než který předloží prodávajícímu ve studii zástavby, která bude přílohou kupní smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu pozemek v původním stavu ke dni podpisu této smlouvy.
- s podmínkou zřízení předkupního práva dle „Zásad“ ve prospěch statutárního města Děčín, a to na dobu 10 let. Předkupní právo bude smluvními stranami dohodnuto jako právo věcné a bude vloženo do katastru nemovitostí.

Počet zobrazení: 816
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top