Nastavení přístupnosti

04.07.2019 - 19:19

Dopravu v Děčíně omezí rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Čsl. mládeže

Autor:

Od soboty 13.7. 2019 čeká Děčín další dopravní omezení. Severočeská vodárenská společnost začne rekonstruovat 110 let starou kanalizaci a vodovod v ulici Čsl. mládeže. Ta bude v úseku od kruhového objezdu pod viaduktem a dále kolem mototechny ke křižovatce s Teplickou ulicí pro osobní dopravu uzavřena. Objízdná trasa povede v obou směrech po ulici Předmostí přes okružní křižovatku u Lidlu. Zde budou z důvodu plynulosti dopravy umístěny bariéry, které zamezí průjezd po okruhu na úrovni Podmokelské ulice. Provoz městské a linkové autobusové dopravy ulicí Čsl. mládeže nebude ovlivněn, pokud nedojde k nepředvídaným technickým problémům, jako jsou např. kaverny velkých rozměrů apod. Pro tuto situaci je připraveno a odsouhlaseno dopravní opatření objízdné trasy.

„Další dopravní komplikace ve městě mě určitě netěší, ale vím, že práce na rekonstrukci staré kanalizace a vodovodu, která není v dobrém stavu, jsou nutné, a to i v souvislosti s připravovanými investičními záměry města v této lokalitě. Přestože byly objízdné trasy pečlivě zvažovány, řidiči se v Děčíně hlavně v ranní a odpolední špičce bohužel nevyhnou kolonám, proto prosíme občany o trpělivost a pochopení,“ řekl ke stavbě náměstek primátora Jiří Anděl.

Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace probíhají již od června také na Teplické ulici a dokončeny by měly být zhruba v polovině prosince. Práce v ulici Čsl. mládeže potrvají, pokud nenastanou nějaké komplikace, podle smlouvy o dílo do 17. prosince 2019. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Děčínské pracoviště fakulty dopravní ČVUT Praha připravilo přehlednou vizualizaci dopravního omezení v ulicích Teplická a Čsl. mládeže.

Více informací ke stavbě
V ulici Čsl. mládeže jsou umístěny dva vodovodní řady, jeden je tvořen potrubím z litiny DN 200, druhý je z oceli DN 400. Vodovod pochází z roku 1909. Vzhledem ke svému stáří je již silně inkrustovaný a jsou na něm nefunkční armatury. Dále se zde nachází stejně stará kanalizace, tvoří ji betonové potrubí vejčitého profilu. Do této kanalizace jsou rovněž odváděny odpadní vody z lokality Pastýřská stěna a části Děčína 4 Podmokly. Jedná se o koncovou větev před podzemní čerpací stanicí odpadních vod (která se nachází v ul. Labské nábřeží, přímo naproti nástupu na ferraty). Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav stoky, koroze materiálu je nad 50 %, tvoří se kaverny, dochází k nátoku balastních vod, jsou špatně napojené přípojky, dále kanalizace vykazuje nedostatečný profil šachet a projevuje se velká koroze stupadel. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce, která je koordinována s dalšími investičními akcemi. Předmětem stavby je rekonstrukce 155 metrů vodovodu a 212,73 metrů kanalizace. V rámci stavby dojde k výměně stávajícího vodovodu v úseku od křižovatky s ul. Teplická po ul. Na Skřivance. V souběhu s touto trasou bude probíhat i rekonstrukce kanalizační stoky, která vede až po kruhový objezd za viaduktem. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase a hloubce uložení stávajících sítí, a to např. u kanalizace představuje hloubky 3 – 5 m, což představuje velký objem zemních prací a značnou technickou náročnost za provozu stávající kanalizace.

Počet zobrazení: 1293
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top