Nastavení přístupnosti

02.08.2019 - 12:53

Velké přeshraniční cvičení uzavře 24. srpna železnici i cyklostezku

Autor:

V sobotu 24. srpna se koná přeshraniční Zemské cvičení ochrany před katastrofami "Schöna 2019". Pro obyvatele a hosty oblasti cvičení, které se rozprostírá mezi Gelobtbachmühle a přístavem Prossen, bude docházet v průběhu cvičení k omezením při využívání komunikací a turistických stezek. Rovněž příměstská doprava nebude fungovat běžným způsobem. Konkrétní dopravní omezení najdete v článku.

Dopravní omezení v průběhu cvičení:  
-    Od 16.30 hodin bude v obou směrech uzavřena železniční trasa v údolí Labe mezi Bad Schandau a zastávkou Schöna. V této době nebudou jezdit ani dálkové, ani příměstské vlaky. Příměstské vlaky budou na německé straně končit na nádraží v Bad Schandau. Uzávěra železniční trasy potrvá do přibližně 24 hodin.
 
-    Cyklostezka Labe bude na levém břehu řeky uzavřena pro jakoukoliv cyklodopravu v době od 15.30 do 24 hodin mezi zastávkou Schöna a mostem přes Krippenbach v místní části Krippenbach. Rovněž nebude možné provozovat na cyklostezce Labe jiné sportovní aktivity jako např. skating. Objízdná trasa je naplánovaná. Tato ale bude topograficky náročná, jelikož její trasa vede ven z údolí Labe.
 
-    Mezi Gelobtbachmühle (hranice s Českou republikou) a začátkem místní části Krippen bude zákaz vstupu na turistické stezky, vedoucí ze směru Reinhardtsdorf a Schöna k cyklostezce Labe – především se bude jednat o stezku Hirschgrundweg.
 
-    Na pravé straně řeky Labe bude na B172 mezi bývalým hraničním přechodem Schmilka a Prossen docházet k výskytu dopravních omezení pro soukromá vozidla, jelikož se zde bude pohybovat velké množství vozidel zásahových jednotek a záchranné služby a vozidla záchranné služby budou rozvážet zraněné-figuranty do okolních nemocnic.
 
-    Parkoviště budou v celém prostoru cvičení jen omezeně k dispozici, jelikož na nich bude zřízeno zázemí pro zásahové jednotky a také prostory pro  ošetřování zraněných. Nevyužitelnými budou zejména tyto
všechna veřejná parkoviště v místní části Schmilka,
parkoviště u vyústění stezky Holzlagerplatzweg na B 172,
parkoviště u Waldbadstraße v Reinhardtsdorf tak jako
plochy bývalého autobusového nádraží Wismut v průmyslové zóně Leupoldishain.
 
Parkoviště budou zčásti uzavřena pro běžné využití již v odpoledních hodinách 23. srpna a pro veřejnost opět otevřena v ranních hodinách 25. srpna.

Úče­lem Zem­ské­ho cvi­če­ní ochra­ny před ka­ta­stro­fa­mi je pře­de­vším na­cvi­čit spo­lu­prá­ci hasi­čů, jed­no­tek zá­chran­né služ­by a jed­no­tek ochra­ny před ka­ta­stro­fa­mi ve vět­ších re­gi­o­nál­ních nebo také nad­re­gi­o­nál­ních sou­vis­los­tech. Větší udá­los­ti pak dost často vy­ža­du­jí i účast dal­ších or­ga­ni­za­cí a úřadů, na­pří­klad po­li­cie, ne­moc­nic, firem, po­sky­tu­jí­cích zá­klad­ní in­frastruk­tu­ru, spol­ko­vé ar­má­dy a správ­ních míst. Je­jich jed­ná­ní je třeba pod tíhou již na­sta­lé si­tu­a­ce co nej­rych­le­ji od­sou­hla­sit a ko­or­di­no­vat re­a­li­za­ci nut­ných opat­ře­ní v rámci boje s ka­ta­stro­fou.

Více informací k akci najdete na https://www.lds.sachsen.de/schoena2019/cz/?ID=15214&art_param=918

Počet zobrazení: 798 Naposledy změněno: 16.08.2019 - 14:18
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top