Nastavení přístupnosti

12.03.2020 - 14:18

Obnova historické části Podmokel pokračuje

Autor:

Společnost Strabag pokračuje v revitalizaci historické části Děčína – Podmokel. Vedení města se po několikaměsíčním vyjednávání podařilo uzavřít dohodu se zhotovitelem stavby i s Římskokatolickou farností, které patří pozemky kolem kostela na Husově náměstí. Stavba by na základně uzavřených smluvních dodatků měla být dokončena letos na podzim.

 

Několikaměsíční jednání „Velmi složitá jednání se Strabagem trvala několik měsíců. Jsem rád, že jsme konečně našli shodu a podepsali dodatky ke smlouvě. Stavba tak může pokračovat. Na té části stavby, které jsou předmětem šetření Policie České republiky, práce zatím pokračovat nemohou,“ říká primátor města Děčína Jaroslav Hrouda. V březnu loňského roku totiž podalo město trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem k podání oznámení bylo zjištění nesouladu provedení stavby s projektovou dokumentací. Policie si nechala zpracovat znalecký posudek. Ten si také u soudního znalce objednalo město, kdy specifikovalo konkrétní otázky ke stavbě. Na posudek nyní město čeká. Město se složitou situací kolem revitalizace Podmokel intenzivně zabývalo několik měsíců, kdy vedlo desítky jednání se zhotovitelem, církví a právními zástupci města. „Obyvatele našeho města jsme nemohli o stavu stavby průběžně informovat, vycházeli jsme z doporučení našich právníků, abychom nenarušili průběh vyjednávání,“ vysvětlil primátor a dodal: „V průběhu období, kdy probíhala jednání, jsme zvažovali varianty a možnosti přebírání díla po částech. V takovém případě by byla nutná úprava smlouvy o dílo, a to by mohlo ohrozit zásadu rovného zacházení v rámci veřejné zakázky a dále by to přineslo komplikace v úrovni různých záruk na jednotlivých částech prostoru a s každodenním užíváním i problematickou údržbou prostranství.“ Město jako krajní možnost zvažovalo i odstoupení od smlouvy a dopady na dokončení díla. „Musíme se však chovat jako řádný hospodář, proto nebylo v našem zájmu smlouvu ukončit, ale pokračovat s pracemi a zajistit jejich dokončení,“ doplnil primátor.

Proč došlo k prodlení na stavbě Původní projekt revitalizace nepočítal s přeložkou plynové vedení v ulici Prokopa Holého. Vlastník této sítě při zpracování projektové dokumentace poskytl nepřesné údaje o trase vedení jeho zařízení. Na tuto skutečnost se přišlo až při výkopových pracích. Jediným řešením je proto přeložka plynu. Projektová dokumentace musela být tedy upravena.

Jednání s církví Město se také snažilo během pozastavené stavby domluvit na dalším postupu s církví, která projekt revitalizace na svém pozemku v okolí kostela nejprve odsouhlasila v souladu s projektem, po vydání stavebního povolení ale začala požadovat změny. „Některé byly drobné, postupně šlo ale o tak zásadní změny, že je zkrátka nebylo možné akceptovat, protože bychom se dostali do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ říká náměstek primátora Jiří Anděl. Stavba byla proto na podzim 2018 zastavena. „Více než rok pak probíhala jednání se zástupci církve. Nakonec jsme došli ke vzájemné shodě, že revitalizaci město nebude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti,“ vysvětlil Vladislav Raška, náměstek primátora.

Počet zobrazení: 1751 Naposledy změněno: 14.05.2020 - 06:28
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top