Nastavení přístupnosti

18.06.2020 - 10:39

Město podporuje dobrovolné hasiče, počet jednotek je v Děčíně nadstandardní

Autor:

Základní páteř systému plošného pokrytí území krajů jednotkami požární ochrany tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. Podívali jsme se blíže, jaká je podpora dobrovolných hasičů ze strany města za poslední roky. Zatímco jednotky profesionálních hasičů zřizuje a řídí stát, zřizovatelem jednotek sborů dobrovolných hasičů je město Děčín.

Obce zřizují JSDH k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). O potřebě povolat dobrovolné hasiče k výjezdu rozhoduje krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje. Město je aktuálně zřizovatelem čtyř jednotek dobrovolných hasičů. Tři z nich, a to Staré Město, Horní Žleb a Boletice, mají tzv. územní působnost, což znamená možnost zásahů i mimo území zřizovatele. Tyto tři jednotky jsou předurčené pro zásah v 1. stupni poplachu. JSDH Křešice jako čtvrtá jednotka má kategorii JPO V., má pouze místní působnost, zasahuje jen v obci zřizovatele. Povolává se až v 2. stupni poplachu.

Úloha zřizovatele

Hlavním cílem vedení města Děčína je zajištění akceschopnosti hasičů v ochraně obyvatelstva při co nejnižších nákladech. Jako „řádný hospodář“ musí zodpovědně posuzovat všechny aspekty, které ovlivňují akceschopnost děčínských dobrovolných hasičů. Mezi ně patří především doporučení hasičů samotných, ekonomické hledisko, vybavení (zastaralost techniky, investice do obnovy), kvalitní lidi (podpora rozvoje) a další. V rámci své role zřizovatele požádalo město Děčín v loňském roce vedení Hasičského záchranného sboru, Územního odboru Děčín, o odbornou analýzu připravenosti děčínských hasičů k zásahu. V květnu 2019 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Děčín vzala na vědomí „Aktualizaci koncepce jednotek SDH města Děčín“, připravenou HZS ÚO Děčín, která mimo jiné konstatovala, že je možné zrušení JPO Děčín – Křešice bez náhrady. Na základě tohoto doporučení požádalo vedení města o souhlas se zrušením JSDH Děčín – Křešice HZS Ústeckého kraje a získalo ho v březnu letošního roku. Mezi hlavní argumenty, že pro zajištění požární ochrany obyvatelstva v Děčíně stačí tři JSDH kategorie JPO III. se v dokumentu vedení děčínských hasičů uvádí dostatek dobře vybavených profesionálních hasičů, dobrá vybavenost a akceschopnost zbylých tří jednotek a jejich zařazení do prvního poplachového stupně, zatímco je Jednotka požární ochrany Děčín – Křešice v požárním poplachovém plánu města Děčín vedena jako předurčená pro zásah až v druhém stupni poplachu. Analýza uvádí, že JSDH Křešice není nutná k zajištění úkolů vyplývajících z požárního poplachového plánu.

„Podle doporučení vedení hasičů na příštím zasedání zastupitelstva města Děčína bude navrženo zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Děčín – Křešice. Situace, která vzbudila mnoho vášní, má tedy racionální podklad v odborném názoru hasičů samotných, tedy Hasičského záchranného sboru, územního obvodu Děčín,“ říká Jaroslav Hrouda, primátor města Děčína a dodává: „Město Děčín bude i při zrušení jednotky Děčín – Křešice plnit své povinnosti na úseku požární ochrany, jelikož bude mít, kromě profesionálních hasičů, nadále zřízeny i tři velmi dobře vybavené jednotky dobrovolných hasičů, které dokáží zajistit plošné pokrytí území města Děčín. Na tyto jednotky budeme nadále soustředit veškerou organizační, materiální a finanční podporu, což znamená i nemalé investice do budov i nákupu nové techniky,“ dodal primátor Jaroslav Hrouda. Obyvatelé Křešic budou mít podporu z pouze kilometr vzdálených Boletic.

Srovnání mezi jednotkami dobrovolných hasičů

Děčínské jednotky dobrovolných hasičů patří buď do kategorie III. s územní působností, (Horní žleb, Staré Město, Boletice), nebo do kategorie V. s místní působností (Křešice). Jednotka v Boleticích má aktuálně nejvíce členů (21) Křešice nejméně (13).

                                                             hasici1

                                                                Aktuální počty členů v jednotkách dobrovolných hasičů v Děčíně

Z pohledu počtu zásahů jsou rozdíly mezi jednotkami ještě markantnější. Zatímco v letech 2014-2019 měly jednotky kategorie III. přes 200 výjezdů, jednotka v Křešicích, kterou profesionální hasiči povolávají až v 2. stupni poplachu, měla pouze tři desítky výjezdů k zásahu. Z tohoto pohledu je další udržení JSDH Křešice vysoce neekonomické. Křešice měly tedy jen 4% podíl na všech zásazích v posledních pěti letech, zatímco město vynaložilo na její provoz téměř čtvrtinu všech provozních nákladů na dobrovolné hasiče v Děčíně. „Zrušení JSDH v Křešicích není jen logickým krokem z odborného pohledu hasičů, ale je také nutné vzhledem k značné nehospodárnosti v hlediska nákladů,“ doplňuje Jaroslav Hrouda.

                                                              hasici2

                                                                            Počty výjezdů JSDH Děčín, součet za roky 2014-2019

Město Děčín má v současné době čtyři jednotky dobrovolných hasičů. Ve srovnání s jinými městy Ústeckého kraje je to nejvyšší počet. Například, Ústí nad Labem s téměř dvojnásobným počtem obyvatel ve srovnání s Děčínem, má tři jednotky a srovnatelně velká města, jako jsou Chomutov nebo Teplice pouze po jedné jednotce dobrovolných hasičů.

                                                             hasici3

                                                                             Aktuální počty JSDH ve městech Ústeckého kraje

Podpora hasičů a plánované další investice

Finanční a materiální podpora města spočívá v hrazení provozních a investičních nákladů jednotek dobrovolných hasičů v Děčíně. Do provozních nákladů se pročítají náklady na provoz, personální náklady a opravy a údržba zbrojnic. Celkové provozní náklady JSDH za poslední tři roky (2017-2019) na všechny děčínské JSDH činily téměř 14 milionů korun. Z toho na Křešice připadalo 2,7 milionů. Na nákup výstroje a výzbroje JSDH Křešice vyčlenilo město Děčín za posledních 5 let na celkem 320 tisíc korun. Pokud jde o investiční náklady, do JSDH Křešice vložilo město Děčín za posledních 5 let kolem 1,5 mil. Kč do oprav střechy, stavebních úprav zbrojnice a montáže hromosvodu. Technická vybavenost děčínských dobrovolných hasičů z pohledu počtu kusů je nadstandardní, převyšuje požadavky HZS Ústeckého kraje. Vozidla však v řadě případů byla označena za značně zastaralá, a to vzhledem k jejich pořízení v 80. nebo 90. letech minulého století. Vedení hasičů proto označilo další údržbu těchto vozidel za neekonomickou a doporučila jejich vyřazení, případně nahrazení novými. V souladu s tímto doporučením jednotka na Starém Městě dostala nový výjezdový automobil v loňském roce. Pro letošní rok se předpokládají investice do nákupu nové cisterny a dopravního automobilu pro JSDH Boletice nad Labem. Mělo by dojít i na úpravy zbrojnice na Starém Městě a nákup nové čtyřkolky pro Horní Žleb. Celkem letos město Děčín chce vložit do podpory JSDH 8,35 milionů korun, z toho 7 milionů žádá na dotacích.

S aktivitami hasičů v Křešicích se neloučíme

I po případném zrušení JSDH Křešice nepřijdou Křešičtí o aktivity Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Křešice. Díky schválení pronájmu části objektu zbrojnice radou města, může Sdružení dál pokračovat ve svých aktivitách, jako jsou práce s mládeží, provoz školicího střediska, aktivity sportovního družstva, sportovní a společenská činnost, atd.

Počet zobrazení: 2001 Naposledy změněno: 09.09.2020 - 08:53
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top