Nastavení přístupnosti

24.06.2020 - 07:59

Ředitel děčínských profesionálních hasičů Jaroslav Vaněk vysvětlil, jak zajistit akceschopnosti dobrovolných hasičů

Autor:

Hasiči mají v Děčíně dlouhou tradici. Funguje zde Hasičský záchranný sbor, několik jednotek sboru dobrovolných hasičů a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Křešické sdružení bude pokračovat ve vzdělávacích a preventivních programech a klubové činnosti v části prostor hasičské zbrojnice, pronájem na dobu neurčitou mu již na konci května schválila rada města. O fungování hasičů v Děčíně se více dozvíte v rozhovoru s Jaroslavem Vaňkem, ředitelem Územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

 

Pane řediteli, jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči?

Termín „profesionální hasič“ není termínem legálním, nicméně jedná se o termín obecně zaužívaný. V užším slova smyslu profesionálními hasiči obvykle nazýváme příslušníky ve služebním poměru k Hasičskému záchrannému sboru České republiky (HZS), kteří jsou zařazení v jednotkách požární ochrany kategorie JPO I. V širším slova smyslu můžeme zahrnout též hasiče, kteří činnost v jednotkách požární ochrany vykonávají jako své zaměstnání, tedy zejména hasiči v některých jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, nebo vybraných JSDH obcí. Na profesionální hasiče jsou kladeny z pohledu právních předpisů vyšší nároky než na hasiče vykonávající svou činnost v jednotkách požární ochrany dobrovolně. Jednotky kategorie JPO I např. musí vyjet k zásahu do dvou minut od vyhlášení poplachu.

Ještě existuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska…

Toto občanské sdružení sdružuje zejména JSDH obcí po celé ČR a řídí se vlastními stanovami. Nejedná se o jednotku požární ochrany, toto sdružení není zřizováno obcí, nemá žádné výjezdové jednotky, žádnou zásahovou techniku a přímo se nepodílí na zdolávání mimořádných událostí, nicméně reprezentuje zájmy svých členů na celostátní úrovni. Jeho základním posláním je práce s dětmi, provádění školení, pořádání sportovních soutěží, kulturních a společenských akcí a další. Není pravidlem, že každý člen JSDH je členem sdružení, členství je dobrovolné.

Kdo povolává hasiče k zásahu?

Když pomineme podnikové hasiče, povolávání všech jednotek požární ochrany na místo zásahu provádí krajská operační a informační střediska HZS. Toto povolávání není nahodilé, ale provádí se na základě požárního poplachového plánu, který na základě podkladů od HZS vydává příslušný krajský úřad. Požární poplachový plán je sestavován v souladu s platnými právními předpisy České republiky a interními akty řízení HZS. Základním cílem při jeho sestavení je zajistit, na základě stupně nebezpečí území obce, stanoveného podle kritérií (např. počet obyvatel, počet zásahu v roce, průmysl, nákupní centra, zdravotnická zařízení apod.) co nejrychlejší poskytnutí pomoci a v co nejvyšší kvalitě. Proto je základním kritériem jeho sestavení celkový čas dojezdu jednotky PO na dané katastrální území. Tento čas se skládá z doby výjezdu jednotky (dle své kategorie 2 min, 5 min nebo 10 minut) a doby jízdy jednotky na místo zásahu. HZS má své síly a prostředky rozmístěné tak, že zpravidla může být na místo události povolána alespoň jedna jednotka v kategorii JPO I, úplné pokrytí území je ale zajištěno prostřednictvím JSDH.

Město Děčín je zřizovatelem a podporovatelem JSDH. Stará se o ně podle vás dostatečně?

Město Děčín z našeho pohledu plní své povinnosti v tomto směru řádně. Aby byli dobrovolní hasiči akceschopní, musí město vynakládat nemalé finanční prostředky na personální i materiální zabezpečení činnosti těchto jednotek, což se podle mého názoru dělo v minulosti a děje se to i nyní. Podpora dobrovolných jednotek je stabilní. Město například obnovuje vozový park z vlastních zdrojů, shání prostředky z dotací, rekonstruuje zbrojnice… takové zázemí je velmi důležité pro správné fungování hasičů. Na město Děčín máme jediný požadavek: zabezpečit trvalou akceschopnost jeho JSDH.

Jak vidíte potřeby JSDH v Děčíně do budoucna? Jaká je Vaše vize?

Asi před rokem byla provedena odborná analýza, ve které je, mimo jiné, konstatováno, že ve vybavenosti zásahovou technikou jsou překročeny základní požadavky na její vyhláškou stanovený doporučený počet, což značně a mnohdy zbytečně zatěžuje rozpočet města. Proto jsme doporučili vyřadit starší cisternové automobily, jejichž provoz je nákladný a ekonomicky neefektivní a nadále postupně obnovovat zastaralý vozový park. Vhodné by bylo pořízení nových cisternových automobilů pro jednotky na Starém Městě a v Boleticích. Také by bylo vhodné dovybavit jednotku v Horním Žlebu terénním vozidlem, které by mohla využívat i pro potřeby zdravotnické záchranné služby a MP. Aby byla zachována akceschopnost děčínských dobrovolných hasičů i do budoucna, je třeba soustředit síly a prostředky na ty jednotky, které jsou předurčeny pro zásah v prvním stupni poplachu, dle již zmiňovaného požárního poplachového plánu, což jsou jednotky Staré Město, Horní Žleb a Boletice nad Labem. V analýze byla i navrhnuta možnost zrušení jednotky v Křešicích, která je předurčena pro zásah až v druhém stupni poplachu. Když to řeknu laicky, na ně přijde řada jen několikrát do roka. Vloni to bylo 10 výjezdů, ale v některých letech třeba jen dva výjezdy za rok. Nejpodstatnějším hlediskem, které vedlo k tomuto návrhu je ale skutečnost, že tato jednotka nedokáže v pracovních dnech zabezpečit dosažitelnost předepsaného počtu hasičů pro výjezd, což v minulosti potvrdili i její členové. Navíc, jen kilometr od Křešic je umístěna mnohem lépe vybavená a početnější jednotka Boletice, která dokáže zabezpečit, a mnohdy již zabezpečuje, veškeré činnosti za jednotku Křešice v plném rozsahu.

Pokud by tedy došlo ke zrušení křešické jednotky, bude město Děčíně schopné plnit své povinnosti v oblasti požární ochrany s plnou akceschopností?

Hasiči mají v našem městě velkou tradici, takže já některé citlivé reakce lidí chápu. A jsem potěšen podporou, kterou hasiči mají u veřejnosti. Ale jako ředitel územního odboru HZS Ústeckého kraje musím doporučit k vydání takové dílčí stanovisko, které bude v souladu s právními předpisy a s reálnou potřebou k řádnému zabezpečení ostatních náležitostí zásahové činnosti jednotek požární ochrany v Děčíně. Už bylo několik dotazů, jak telefonických, tak písemných, jak moje stanovisko k žádosti o zrušení znělo, takže čistě profesně jsem se vyjádřil následovně: „… zrušením této jednotky v městské části zařazené do stupně nebezpečí III B dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 nedojde k porušení základní tabulky plošného pokrytí uvedené tamtéž. Město Děčín bude i nadále plnit svou povinnost dle ustanovení § 29 zákona o PO, jelikož je zřizovatelem dalších tří jednotek požární ochrany, které jsou schopny zajistit plošné pokrytí území obce ve stanoveném dojezdovém čase dle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona o PO“.

Počet zobrazení: 2603 Naposledy změněno: 30.06.2020 - 13:33
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top