Nastavení přístupnosti

Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Dražba 15.08.2022
27.09.2022
Usnesení - dražební vyhláška. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 26.9.2022 v 11:00 hodin, pov.: Jaroslava Manželová, více viz příloha.Exekutorský úřad Olomouc
Veřejné vyhlášky 15.08.2022
01.09.2022
OOP - stanovení DZP na MK Hálkova naproti č.p.736/16, DC I - J.B.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.08.2022
01.09.2022
OOP - stanovení DZP na MK Hálkova před č.p.719/5, DC I - D.F.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 15.08.2022
01.09.2022
Opatření obecné povahy č.1/2022 o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území Národního parku České Švýcarsko, více viz příloha.Ministerstvo životního prostředí
Veřejné vyhlášky 15.08.2022
27.08.2022
Opatření obecné povahy 151/2022 - kterým se upravuje plavební provoz na vodní cestě Labe v úseku ř. km 731,50 (Dolní Žleb) až ř. km 726,60 (Hřensko) ode dne 15.8.2022 od 13:00, více viz příloha.Státní plavební správa
Veřejné vyhlášky 12.08.2022
29.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. III/26221 Heřmanovská, u čp. 489, Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín stání nákladního automobilu při zásobování stavbyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.08.2022
29.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. III/26320, III/26322 Kytlice, okr. Děčín uzavírka komunikace při opravě železničního přejezdu P2626 KytliceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.08.2022
29.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. - 17. listopadu, Dobrovského, Myslbekova Děčín - blokové čištěníMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.08.2022
28.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. U Obory ppč. 679, 677/1, 677/5 k.ú. Chrochvice, Děčín pokládka kabelového vedení NNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.08.2022
28.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. III/2638 Velká Bukovina - Karlovka, okr. Děčín výstavba vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.08.2022
28.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. II/240, III/24092 Verneřice, MK Českolipská (křižovatka se sil. II/240 Valkeřická) Mírová, Hřbitovní, Nádražní, Okružní, Příbramská, Valkeřická, Verneřice, okr. Děčín oprava živičného povrchu sil. II/240 Verneřice - hranice okresu, v úseku staničení km 71.874 - 73.182Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.08.2022
28.08.2022
OOP - stnaovení dopr. zn. Ruská a Bezručova, Děčín lešení při opravě fasády domu Bezručova 585/18 a uzavírka chodníku a vyparkování míst při úpravě sjezdu v ul. Ruská u čp. 562/40Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 09.08.2022
22.09.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 21.09.2022 v 11:00 hod., pov.: Matej Baláž, více viz příloha.Exekutorský úřad Litoměřice
Veřejné vyhlášky 09.08.2022
10.09.2022
OOP - návrh DZ Žižkova (před čp. 238), Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa ZTP.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.08.2022
08.09.2022
Aukční vyhláška na prodej družstevního podílu v SBD Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 09.08.2022
26.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Přerov - Jakuby km 69,137 - 65,685, III/24095 Těchlovice, MK Těchlovice, okr. Děčín oprava živičného povrchu silnice II/261 Přerov - Jakuby km 69,137 - 65,685Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.08.2022
26.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. Veveří ppč. 2378, 2361/12 k.ú. Podmokly, Děčín uzavírka MK pro pokládku vedení kNNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.08.2022
26.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. III/25855, u čp. 15 Huntířov, okr. Děčín částečná uzavírka PK pro opravu havarijního stavu vodovodního řaduMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 09.08.2022
20.08.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 19.08.2022 v 09:00 hodin, navrhovatel: MI Estate s.r.o., více viz příloha.Exekutorský úřad České Budějovice
Veřejné vyhlášky 08.08.2022
07.09.2022
Hromadný předpisný seznam na místní poplatek ze psů za rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 08.08.2022
25.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. Obvodová u ppč. 1034/1 k.ú. Horní Oldřichov, Berounská, Bynovská Děčín uzavírka komunikace Obvodová při realizaci vodovodní přípojky pro ppč. 1034/1 k.ú. Horní OldřichovMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 08.08.2022
25.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. Teplická (u čp. 587, budova Městského divadla), Děčín uzavírka chodníku při opravě střechy budovy Městského divadlaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 08.08.2022
25.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. III/26224, III/26225, MK Huntířov, okr. Děčín bodové výkopy, podélné výkopy a příčné překopy při úpravě sítě veřejného osvětleníMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 05.08.2022
22.08.2022
OMH eviduje žádost o pronájem pozemku, k.ú. Velká Veleň za účelem údržbyMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 05.08.2022
22.08.2022
OMH eviduje žádost o pronájem částí pozemků, k.ú. Děčín za účelem zázemí k bytovému domuMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 05.08.2022
21.08.2022
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/13 v obci Děčín, ul. Kamenická u čerpací stanice PHM Benzina - osazení nového svislého dopravního značení č. P2 + IP10b a úprava stávajícího vodorovného dopravního značení č. V13 v souvislosti s úpravou místní komunikace ul. Liberecká (u zahrádek) + parkoviště, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Veřejné vyhlášky 05.08.2022
20.08.2022
Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) - vydání závazného stanoviska, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - DěčínMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - BynovecMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - ArnolticeMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - TěchloviceMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Labská StráňMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - HřenskoMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - JanovMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - DobkoviceMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - HuntířovMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - KámenMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - DobrnáMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - LudvíkoviceMagistrát města Děčín, TAJ
Dotace 04.08.2022
21.08.2022
Zahájení ÚŘ - Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín 31, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní na pozemcích parc. č. 418, 469/1, 468, 425/1, 388 v katastrálním území Křešice u Děčínaoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - MalšoviceMagistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 04.08.2022
21.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - RůžováMagistrát města Děčín, TAJ
Oznámení 04.08.2022
20.08.2022
Oznámení o zahájení společného řízení (Inteligentní řešení v dopravě)Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 04.08.2022
15.08.2022
Opatření obecné povahy 147/2022 - kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe v úseku ř. km 731,50 (Dolní Žleb) až ř. km 726,60 (Hřensko) ve dnech od 4.8.2022 do odvolání, v době od 7:00 do 22:00 hodin, více viz příloha.Státní plavební správa
Oznámení 03.08.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v červenci 2022Magistrát města Děčín, OE
Rozhodnutí, Usnesení 03.08.2022
20.08.2022
Usnesení ze 13B. schůze rady města konané dne 1. srpna 2022Magistrát města Děčín, TAJ
Rozhodnutí, Usnesení 03.08.2022
20.08.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin ve statutárním městě Děčín
Veřejné vyhlášky 03.08.2022
20.08.2022
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti MDC/83331/2022 pro František Papež, více viz přílohaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 02.08.2022
01.09.2022
Aukční vyhláška na prodej pozemku p.č. 1945/2 k.ú.Podmokly, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nalezená zvířata 02.08.2022
19.08.2022
Zvířata nalezená ke dni 02.08.2022Magistrát města Děčín, OZP
Rozhodnutí, Usnesení 02.08.2022
18.08.2022
Společné povolení (rekonstrukce ul. 5 května, Česká Kamenice)Magistrát města Děčín, OSU
Výběrová řízení 01.08.2022
22.08.2022
Výběrové řízení na pracovní místo referenta / referentky investic.Tajemník magistrátu
Výběrová řízení 01.08.2022
19.08.2022
Výběrové řízení na pracovní místo referenta / referentky sociálních věcí.Tajemník magistrátu
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
20.08.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 09/2022; opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bez řízení o jeho návrhuMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
15.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. Riegrova (od čp. 456 – 776), El. Krásnohorské (u čp. 763), Děčín uzavírka chodníku pro provedení výkopů v chodníku pro realizaci sondy pro přepojení spojky v rámci akce RVDSL2027 C U DEKA61 DECI1HRMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
15.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. silnice III/26223 Markvartice (ppč. 2894 k.ú. Markvartice u Děčína, u čp. 22), okr. Děčín výkopové práce v rámci stavby IV-12-4021452 DC_Markvartice, ppč. 1845/6, nové kNNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
15.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. ppč. 535/1 k.ú. Lesná (u čp. 20), Děčín výkopové práce v rámci stavby IP-12-4013377 DC_Lesná, ppč. 655, přípojka kNNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
15.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. Za Stadionem, ppč. 646 k.ú. Martiněves u Děčína, Jílové, okr. Děčín stavba IP-12-4013653 Dc_Martiněves, ppč. 68/4, přípojka kNNMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.07.2022
15.08.2022
OOP - stanovení dopr. zn. ppč. 987/35 k.ú. Modrá u Děčína, Jílové, okr. Děčín výkopové práce v rámci stavby smyčka kNN REAL IV-12-4021203 Dc_Modrá ppč. 202/4Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 28.07.2022
13.09.2022
Dražební jednání se koná dne 12.09.2022 v 10:00 hodin na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice 751 01, pov.: Rudolf Slavík, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Dražba 28.07.2022
13.09.2022
Dražební jednání se koná dne 12.09.2022 v 10:00 hodin na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice 751 01, pov.: Václav Sotona, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Dražba 28.07.2022
01.09.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz dne 31.08.2022 ve 13:00 hod., pov.: Sirmuna Praha s.r.o., více viz příloha.Exekutorský úřad Cheb
Dražba 27.07.2022
30.09.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 29.09.2022 v 11:00 hod., pov.: Ivona Šetelíková a Vlastimil Hrádek, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Veřejné vyhlášky 26.07.2022
30.09.2022
Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových z vodních toků na území ORP DěčínMagistrát města Děčín, OZP
Dotace 25.07.2022
26.07.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MuchoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.07.2022
26.07.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - dodatek - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.07.2022
26.07.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠtěpánkováMagistrát města Děčín, OE
Dražba 25.07.2022
02.09.2022
Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 01.09.2022 v 11:00 hod., pov.: Jiří Strnad, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 10
Veřejné vyhlášky 25.07.2022
15.08.2022
Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,613 - 826,613, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Dražba 21.07.2022
02.09.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému na dražebním portálu http://www.okdrazby.cz., dne 01.09.2022 v 11:00 hod., navrhovatel: MI Estate s.r.o., více viz přílohaExekutorský úřad Praha 6
Oznámení 20.07.2022
05.09.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v DěčíněMagistrát města Děčín, TAJ
Oznámení 18.07.2022
31.07.2023
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodařeníMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 14.07.2022
25.08.2022
Minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn pro jednotlivé volební okrsky v DěčíněMagistrát města Děčín, TAJ
Dražba 14.07.2022
20.08.2022
Dražební jednání se koná dne 19.8.2022 v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, pov.: Jaroslav Malkovský, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Oznámení 30.06.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v červnu 2022Magistrát města Děčín, OE
Dražba 29.06.2022
10.11.2022
Odročení dražebního jednání na den 09.11.2022 ve 12:00 hod., prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, pov.: Ing. Čulík Jiří, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 1
Dražba 20.06.2022
25.08.2022
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 24.08.2022 v 11:00 hod., pov.: Věra Lakatosová, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dotace 15.06.2022
16.06.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Smolka, Šindelářová.Magistrát města Děčín, OE
Výběrová řízení 10.06.2022
16.08.2022
Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pozice: vedoucí odboru místního hospodářství (MěÚ Jílové) - více viz příloha.Městský úřad Jílové
Dotace 07.06.2022
08.06.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hebertová, Pražáková.Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 01.06.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v květnu 2022Magistrát města Děčín, OE
Dotace 12.05.2022
13.05.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TrnkoviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 09.05.2022
31.05.2045
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budovOdbor strategií a informačních technologií
Oznámení 04.05.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v dubnu 2022Magistrát města Děčín, OE
Dotace 14.04.2022
15.04.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VážnáMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.04.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města a zastupitelstvem města v březnu 2022Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 30.03.2022
30.03.2035
Oznámení o okruhu informací, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem.Magistrát města Děčín, OE
Dotace 24.03.2022
25.03.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřivanováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 16.03.2022
17.03.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - StibalMagistrát města Děčín, OE
Rozhodnutí, Usnesení 11.03.2022
31.01.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek ze psůMagistrát města Děčín, OE
Rozhodnutí, Usnesení 11.03.2022
31.01.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za komunální odpadMagistrát města Děčín, OE
Rozhodnutí, Usnesení 11.03.2022
31.01.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek z pobytuMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 04.03.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v únoru 2022Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 24.02.2022
28.02.2023
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2021 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůMagistrát města Děčín, TAJ
Oznámení 08.02.2022
30.12.2022
Záměr pronájmu halového garážového stání, Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 02.02.2022
31.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2022 schválených radou města v lednu 2022Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 10.01.2022
10.01.2032
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů.Odbor provozní a organizační
Oznámení 03.01.2022
31.01.2023
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022Magistrát města Děčín, OE
Dotace 29.12.2021
29.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BaštrnákováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.11.2021
28.12.2022
Dotační program Podpora aktivit v oblasti sportu v roce 2022.Magistrát města Děčín, OSK
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JarešováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zemanovi+ChoutkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VeselýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NoskováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GuttaMagistrát města Děčín, OE
Dotace 20.07.2021
21.07.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BížaMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2021
01.10.2022
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín - Březiny, že v termínu červenec/2021 - září/2022 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IE-12-4006301 - DC-Březiny, kabelizace NN, DC 1404, DC 1405, která řeší nahrazení stávajícího vrchního vedení NN novým kabelovým vedením a přepojení stávajících odběrů, dle projektu vypracovaného ENPRO Energo s.r.o., více viz příloha.OMEXOM GA Energo s.r.o.
Dotace 23.06.2021
24.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KráloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 16.06.2021
17.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Merhaut, Andoková.Magistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2021
28.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019,6.4.2020,29.7.2020 a 14.9.2021 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OSIT

Počet zobrazení: 46149
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top