Nastavení přístupnosti

18.12.2020 - 12:59

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov prošly aktualizací

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Od ledna 2021 budou platit novelizované zásady, podle kterých mohou občané získat od města účelové dotace v rámci programu podpory výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov.

 

Doposud byly platné „Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín“. Dle těchto Zásad je do konce tohoto roku možné získat dotaci do výše 50 tis. Kč na jednu budovanou technickou infrastrukturu. V zásadách je však omezující pravidlo - dotaci mohou využít pouze vlastníci novostaveb, nikoli stávajících objektů. Oproti tomu obdobný dotační program města „Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín“ umožňuje získat dotaci pro všechny objekty - i ty stávající.

Statutární město Děčín má zájem zajistit odkanalizování města. Buduje tedy na vlastní náklady tyto investice, které za finanční příspěvek předává do vlastnictví a správy společnosti SVS a.s., která zajišťuje následný provoz. Aby nově vybudované kanalizační řady mohly být funkční, je třeba do nich přípojkami napojit jednotlivé objekty. V radě města bylo rozhodnuto o vybudování částí přípojek kanalizace ve veřejné části za hranici zpevněných částí (komunikace, chodníků) na náklady investora staveb (statutární město Děčín). Po realizaci stavby bude část přípojky ve vlastnictví investora – statutárního města Děčín. Finanční a majetkové vypořádání s budoucími vlastníky těchto přípojek (vlastníky objektů, resp. pozemků, ke kterým bude přípojka přivedena) je nyní řešeno v aktualizovaných Zásadách.

Pro motivaci vlastníků objektů k napojení na nové kanalizační řady a budování nových přípojek další technické infrastruktury Odbor rozvoje ve spolupráci s ostatními příslušnými odbory magistrátu zpracoval aktualizaci Zásad, které budou nyní účinné od 1.1.2021.

Mezi zásadní úpravy patří rozšíření okruhu žadatelů o dotaci o vlastníky stávajících obytných budov (rodinných i bytových). Dále pak úpravy spočívají ve zjednodušení celého procesu získání dotace (např. možnost podání žádosti o dotaci elektronicky, jednokolová administrace, apod.) a zohlednění vybudovaných částí přípojek městem.

Více informací je možné získat na Odboru ekonomickém Magistrátu města Děčín (Mgr. Blanka Schmidová, blanka.schmidova@mmdecin.cz, tel.: 412 593 406).

Počet zobrazení: 1423
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top