Nastavení přístupnosti

12.03.2021 - 08:33

Revitalizace Podmokel bude pokračovat, dokončení čeká Březiny

Autor:

Další část děčínských Podmokel čeká revitalizace. Město se pustí do etapy D, která se týká Teplické ulice od křižovatky s ul. Zbrojnická po křižovatku s ul. Pivovarská a ul. Thomayerova. Současně během letošního roku proběhne dokončení čtvrté etapy revitalizace v Březinách.

Podmokly, etapa D

Pro letošní rok je v plánu dokončit projektovou dokumentaci, najít prostřednictvím výběrového řízení zhotovitele stavby a v ideálním případě stavbu ještě v letošním roce také zahájit. Realizace stavby bude probíhat ve spolupráci s investicemi dalších společností (JAW, ČEZ, aj.). V současné době probíhá na Teplické ulici výměna plynovodu.

„Projektová dokumentace řeší komplexní revitalizaci uličního prostoru – dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář či odvodnění,“ říká náměstek primátora pro realizaci staveb Tomáš Brčák s tím, že v určité fázi zpracování projektové dokumentace bylo potřeba rozšířit řešené území o další úsek (část ulice Ruská), a to kvůli požadavkům dotčených orgánů. V tomto úseku je nyní navrženo zprůjezdnění dnes „zaslepené“ křižovatky Ruská x Teplická. 

Revitalizace Březin, čtvrtá etapa

Čtvrtá etapa revitalizace sídliště Březiny, která zahrnuje vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace, výměnu veřejného osvětlení, opravu stávajících místních komunikací a vybudování nového chodníku, měla být dokončena na konci loňského roku. Původní termín dokončení stavby byl ale z několika nepředvídatelných událostí posunut na letošní rok.

„Jednalo se například o rozpadlé stávající kanalizační šachty, stávající větve kanalizace byly na základě kamerové zkoušky posouzeny k lokální výměně, po odtěžení stávajících zásypů byl v ulici Za Sadem obnažen letitý popraskaný trativod, v místech tras nové kanalizační stoky dělníci narazili na skalní masivy či se dalšímu investorovi na stavbě nepodařilo získat projektovou dokumentaci v předpokládaném termínu,“ popisuje některá úskalí náměstkyně primátora pro rozvoj města Anna Lehká.

Práce by měly být hotovy letos v létě. Týkají se těchto lokalit: Ulice Za Sadem, odbočka v ul. Za Sadem v horní části ulice, vedlejší rovnoběžná ulice s ul. Za Sadem, ulice pod Domem dětí a mládeže a část ul. Kosmonautů.

Další možná etapa revitalizace Březin pak řeší další úseky odkanalizování. V současné době se projednává a zpracovává projektová dokumentace.

Počet zobrazení: 1810 Naposledy změněno: 26.03.2021 - 08:47
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top