Nastavení přístupnosti

21.04.2021 - 10:34

Dotace pro sport, kulturu a sociální oblast na rok 2021 rozděleny

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Město rozdělilo dotace do sociální oblasti, oblasti sportu a kultury za rok 2021. Jednotlivé programy byly vyhlášené v prosinci loňského roku s tím, že žádosti musely být podány na začátku ledna 2021. Následně se příslušné komise rady města seznámily s jednotlivými žádostmi a připravily návrhy na rozdělení financí. Ty projednala rada města a poté i zastupitelstvo.

Sociální oblast

Do dotačního řízení v sociální oblasti bylo tento rok přijato 35 žádostí na celkem 60 projektů. Z toho 44 bylo na podporu sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. (tedy například domovy pro seniory, pečovatelskou službu, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další) a 16 žádostí na podpůrné aktivity v sociální oblasti (například mateřská centra, seniorské aktivity a další). Jedna žádost byla pro nesplnění formálních náležitostí z hodnocení vyřazena.
„Město pro tuto oblast ve svém rozpočtu vyčlenilo celkem 3,5 milionu korun. Více než 3 miliony byly rozděleny mezi organizace poskytující sociální služby a finanční prostředky v řádu nižších stovek tisíc korun bylo přiděleny na ostatní aktivity,“ uvedla náměstkyně primátora Anna Lehká.
Organizacím poskytujícím sociální služby pro seniory bylo v rámci dotačního řízení poskytnuto celkem 1 067 500 Kč, poskytovatelům služeb osobám se zdravotním postižením bylo přiděleno celkem 873 100 Kč, podpora služeb pro osoby v krizi dosáhla celkové výše 794 900 Kč a poskytovatelům služeb pro rodiny, děti a mládež putovalo z celkové alokace 764 500 Kč.
„Sociální a zdravotní komise se pečlivě a podrobně seznámila se všemi žádostmi a vyslechla si prezentace jednotlivých žadatelů v příslušných koordinačních skupinách komunitního plánování. Při samotném hodnocení a při přípravě návrhu na rozdělení přidělené alokace pak členové komise postupovali dle platných pravidel vyhlášené výzvy z prosince roku 2020,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro sociální věci Anna Lehká.
Během hodnocení však komise dospěla k závěru, že pro budoucí výzvy bude třeba sjednotit pravidla pro přidělování dotací města s metodikou přidělování dotací Ústeckého kraje. Rovněž bude klást důraz na skutečnou potřebnost služeb dle aktuálních analytických dat a predikce demografického vývoje a v neposlední řadě se bude zabývat kontrolou kvality poskytovaných služeb. „Jsem moc ráda, že zastupitelé většinově schválili přerozdělení alokace, a tím komisi projevili důvěru. Chtěla bych sama vyvrátit všechna obvinění, která se snaží práci komise zdiskreditovat. Členové komise jsou naprosto erudovaní odborníci a věřím, že další práce a chystané úpravy v dotačním titulu všechny pochybnosti definitivně rozptýlí,“ dodala Anna Lehká.
Rozdělení dotací do sociální oblasti najdete zde.

Sport


Pro oblast sportu počítá rozpočet města letos s penězi na dotace ve výši 10 milionů korun. Do vyhlášeného dotačního programu podalo žádost 50 subjektů. Zastupitelé na základě doporučení Sportovní komise schválili rozdělit finance ve výši více než 8,5 milionů korun. Město přidělí dotace na dlouhodobou systematickou činnost s dětmi a mládeží do 21 let, mediálně a divácky atraktivní sporty, volnočasové aktivity a taneční skupiny a spolky. „Na mimořádnou reprezentaci města, která spočívá v podpoře pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru se budou udělovat dotace později, a to s ohledem na vyhlášená mimořádná protiepidemiologická opatření,“ doplnil Martin Pošta, náměstek primátora, který má na starosti sport.
Sportovní kluby jsou povinné registrovat aktuální stav členské základny na webu www.decinsportuje.cz. Komise sportovní u těchto spolků provedla kontrolu zaregistrované členské základny a v jednom případě byly zjištěny hrubé nesrovnalosti, proto subjekt nebyl podpořen.
Rozdělení dotací v oblasti sportu najdete zde.

Kultura

Pro aktivity v oblasti kultury počítá v roce 2021 rozpočet města s částkou 1 milion korun. Žádosti o dotaci podalo celkem 28 žadatelů, z toho 18 z nich požadovalo částku nad 50 tisíc Kč.
Město mezi žadatele rozdělí 862 500 Kč. Návrh na rozdělení peněz žadatelům připravila Kulturní komise, která podrobně posuzovala jednotlivé žádosti podle kritérií stanovených ve vyhlášeném dotačním programu. „Mezi hodnotící kritéria patřily například počet akcí žadatele, jejich rozsah, dopad na cílovou skupinu obyvatel, možnost financování z jiných zdrojů, přínos pro kulturní a společenský život ve městě, respektování tradic,“ vysvětlil náměstek pro kulturu Martin Pošta.
Rozdělení dotací do kultury najdete zde.

Počet zobrazení: 1567
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top