Nastavení přístupnosti

28.05.2021 - 10:08

Rozhovor: Náměstek primátora pro dopravu Jiří Aster o Kozí dráze

Autor:

Vedení Děčína prosazuje záměr přestavět Kozí dráhu na cyklostezku. Jaká je aktuální situace vysvětluje náměstek děčínského primátora pro dopravu Jiří Aster. 

Zrekapitulujte prosím historii Kozí dráhy: Jak došlo k dnešnímu stavu, kdy je trať nevyužívaná a existují rozdílné názory na její další osud?

Pravidelnou dopravu pro nerentabilitu provozu a nezájem cestujících přestal v roce 2007 objednávat Ústecký kraj. Cestující dávali přednost autobusové přepravě, která byla schopna nabídnout větší komfort, dostupnost a byla i pro objednatele lacinější. Tento trend nahrazení železniční osobní dopravy autobusy je ostatně patrný u více regionálních tratí. Poté byly objednávány sporadicky jen rekreační vlaky jak městem Děčínem, tak i Ústeckým krajem a provoz byl ukončen definitivně v roce 2015.

Proč došlo k zastavení i těchto aktivit?

V roce 2015 došlo k uvolnění skalního masivu a závalu. Byl jsem nedávno za použití slova „zával“ kritizován, „vždyť tam spadlo jen pár šutrů“. Odborný posudek sanace skal u trati pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) však tehdy nutné práce ocenil na 20 milionů korun. S ohledem na bezpečnost provozu a vysoké náklady na odstranění závady, mizivé využití trati a vysoké náklady na běžnou údržbu, byly pak zastaveny i zmíněné sporadické rekreační jízdy. Pro představu: tržby za použití tratě SŽDC činily za rok 100 tisíc korun, roční náklady na údržbu 5 milionů korun.

Co vše se kolem trati číslo 132 v posledních letech dělo?

V roce 2017 se iniciativy chopila Hospodářská a sociální rada okresu Děčín (HSRD) a navrhla vedení Ústeckého kraje v souladu s politikou Ministerstva dopravy zrušení tratě 132 a její přeměnu na cyklostezku, kde by investorem byl Ústecký kraj. Tehdejší náměstek hejtmana Komínek v odpovědi z 29. srpna 2017 doporučil HSRD samostatně jednat s vlastníkem trati SŽDC o jejím dalším osudu s tím, že kraj nebude objednávat na trati dopravu. Tím se tehdy Ústecký kraj šalamounsky od osudu trati distancoval.  Výsledkem dalších snah HSRD, Hospodářské komory a města Děčín bylo připravené memorandum mezi Ústeckým krajem, městy Děčínem, Teplicemi, Krajskou hospodářskou komorou a SŽDC na zpracování studie na posouzení optimálního budoucího využití trati s přihlédnutím ke všem možným aspektům. K tomu bohužel nedošlo, a tak místo zamýšleného sjednocení názorů na platformě zmíněné studie dochází naopak k rozporům v názorech mezi krajem, obcemi, SŽDC i organizacemi, jako je Krajská hospodářská komora a Hospodářská a sociální rada okresu Děčín.

Jakou představu o budoucnosti má tedy dnešní Správa železnic (dříve SŽDC dnes nově SŽ)?

Před dvěma lety přišla Správa železnic s návrhem, že by ona sama byla investorem konverze trati na cyklostezku. Vycházela ze skutečnosti, že financování v obou případech by bylo z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy buď do obnovy trati, nebo do její přeměny na cyklostezku.  O této možnosti byl informován i Ústecký kraj a společně se plánovalo napojení cyklostezky na Kozí dráze na připravovanou Podkrušnohorskou cyklostezku do Chebu. SŽ i Ministerstvo dopravy vychází z předpokladu, že investiční náklady při konverzi na cyklostezku budou podstatně nižší – a hlavně zásadně nižší budou náklady na její údržbu oproti udržování železniční trati. Z hlediska přínosů naopak panuje přesvědčení, že společenský užitek cyklostezky vysoce převáží občasné jízdy nostalgických vláčků za zcela neadekvátně vysoké náklady na provoz.

Tyto skutečnosti potvrdilo i jednání dne 13. května 2021 za účasti vedení Ústeckého kraje a generálního ředitelství Správy železnic, kde město Děčín zastupoval primátor Jiří Anděl. Díky jeho argumentaci a předloženým dokumentům, především souhlasného vyjádření s přeměnou na cyklostezku od řady obcí ležících na trati, bylo dohodnuto prověřit realizaci návrhu na financování cyklostezky, kdy investorem by byla Správa železnic, případně další způsoby financování takového záměru. Jednalo by se o pilotní projekt v České republice, který by mohl být řešením i v řadě dalších případů na přeměnu tratí, které již nemají využití pro původní účel zajištění dopravní obslužnosti. Věřím, že cyklostezka na „Kozí dráze“ bude oblíbenou atrakcí, která pomůže rozvoji turistiky, ekologické dopravy, volnočasových aktivit i bezpečnosti dopravy v regionu. 

Počet zobrazení: 2751 Naposledy změněno: 07.06.2021 - 11:15
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top