Nastavení přístupnosti

12.07.2021 - 10:26

V Děčíně proběhne zásadní rekonstrukce trati mezi Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb

Autor:

Stavba má přispět ke zlepšení infrastruktury, k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, snížení provozních nákladů, splnění parametrů daných národní a evropskou technickou legislativou, v neposlední řadě dojde ke snížení vlivu stavby na životní prostředí (zejména ke snížení hlukové zátěže jak ve městě, tak i v přírodě).

Základní parametry stavby:

 • Rekonstrukce 1,3 km dlouhého úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb.
 • Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Labe o celkové délce 265 m – kompletní náhrada původního mostu novými ocelovými konstrukcemi.
 • Rekonstrukce Děčínského tunelu v délce 400 m, v jehož první čtvrtině proběhne kompletní obnova kamenné klenby, ve zbylé části bude kamenná konstrukce klenby sanována za použití železobetonu.
 • Dále bude v jednotlivých částech rekonstruované trati zřízen nový železniční spodek a svršek, trakční vedení, dojde k realizaci protihlukových stěn, přeložek inženýrských sítí a nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.
 • Stavební práce potrvají přibližně 23 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, které je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2021.

Zhotovitel stavby bude dbát na to, aby stavební práce a činnosti s nimi spojené co nejméně narušily běžný život místních občanů a bude minimalizovat negativní dopady na každodenní chod města.

Harmonogram stavby: 

Stavební práce nad Děčínským tunelem v prostoru pod „Kvádrbergem“ budou zahájeny uzávěrou komunikace U Střelnice. Práce budou spočívat v kácení a přesazování několika stromů, zřízení provizorní obslužné komunikace, přeložkách inženýrských sítí a zrušení dětského hřiště, které bude po dokončení stavby nově vybudováno. Hlučné a prašné práce nebudou probíhat na původně plánovaných recyklačních základnách v zástavbě, ale převážně na pozemcích Česko-saských přístavů, kam bude vytěžený materiál svážen namísto skladování například ve stanici Děčín východ.

Nepřetržitá výluka v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb proběhne v termínu od 1. 3. do 15. 11. 2022.

Železniční přejezd v ulici Čsl. armády bude na přelomu září a října 2022 z důvodu rekonstrukce uzavřen.

Kontakt na zhotovitele: decinsky.most@strabag.com

mapa

Počet zobrazení: 2788 Naposledy změněno: 23.08.2021 - 08:01
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top