Nastavení přístupnosti

13.07.2021 - 08:43

Primátor Děčína Jiří Anděl: Město hospodaří dobře

Autor:

Dobrá finanční situace patří mezi priorty vedení města. Jak se Děčínu dařílo v loňském roce, kdy do příjmů města zasáhla pandemie koronaviru, říká v rozhovoru primátor města Jiří Anděl. 

Pane primátore, na červnovém zastupitelstvu byl schválen Závěrečný účet města Děčín za rok 2020. Co to je za dokument?

Závěrečný účet města je druhým nejdůležitějším dokumentem, týkajícím se hospodaření města, který zastupitelstvo schvaluje. Dle zákona se tak musí stát nejpozději do 30. června následujícího roku. Pro úplnost dodávám, že tím prvním nejdůležitějším materiálem je rozpočet města.

Co se z tohoto materiálu dozví občané?

Najdou tam slovní zhodnocení hospodaření v minulém roce, nejdůležitější události, které v průběhu předchozího roku ovlivnily nebo mohly ovlivnit městské finance. Dále jsou zde obsaženy povinné výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků), a to nejen města, ale také jeho příspěvkových organizací. Kromě toho materiál obsahuje Výkaz o plnění rozpočtu (FIN RO 2-12), kde lze najít všechny řádky rozpočtu, rozpočtované částky a jejich konečné čerpání. Pro občana, ale také třeba pro financující banky, je nejdůležitější částí tohoto materiálu Zpráva nezávislého auditora, posuzující hospodaření města, soulad vedení účetnictví se zákony, výčet chyb a nedostatků, upozornění na případná rizika, ale také pohledávky, závazky a zadlužení města. Toto vše je shrnuto v závěru auditu.

A tedy jak zní tento auditorský výrok, pane primátore?

Že město v minulém roce hospodařilo v souladu s pravidly a zákony, že auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky, že nezjistil rizika s možným negativním dopadem na hospodaření Děčína v budoucnosti, že nezjistil nedostatky v pohledávkách a závazcích oproti platné metodice. Auditor konstatoval velmi nízké zadlužení města (3,52 % oproti maximálně možným 60 %).

Loňský rok ale asi nebyl běžným rokem pro finance města. Jaký byl vůbec dopad epidemie?

Nejvíce se městského rozpočtu dotkl pokles daňových příjmů, výpadek oproti původně schválenému rozpočtu činil téměř 50 milionů korun. Na druhou stranu to bylo méně, než byla prognóza. Výpadek byl ze strany státu zčásti nahrazen kompenzačním příspěvkem, město na něj obětovalo část své finanční rezervy, do rozpočtu jsme dokázali dostat také dotace. Snažili jsme se ale šetřit také na provozních výdajích – na energiích, na platech, na realizacích některých projektů. Úspory vznikly také tím, že se na velkou část roku z důvodu pandemie zastavil kulturní, společenský i sportovní život. Neuskutečnily se městské slavnosti, advent, soutěže, byl velmi omezený turistický ruch. Přestože k nám tentokrát téměř nemohli zahraniční návštěvníci, nahradit je dokázali lidé z tuzemska, kteří si během několika týdnů rozvolnění užívali Děčína a jeho okolí.

Přece jen ale na straně výdajů nedošlo k výrazným úsporám. Proč?

Město disponuje finanční rezervou z úspěšného hospodaření v minulých letech. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v údržbě a opravách majetku města, a také v rozestavěných investicích. I tak došlo ke zpomalení této činnosti – vždyť s onemocněními, karanténami a podobně se potýkaly i stavební firmy, výrobci materiálů, dopravci… snažili jsme se tedy šetřit hlavně na provozu, a to nejen magistrátu, ale také našich příspěvkových organizací – škol, školek, zámku, zoo, divadla, DDM a dalších.

Jak to, pane primátore, vypadá v roce letošním?

Máme za sebou půl roku v roce 2021. Je evidentní, že ještě stále nemůžeme počítat s příjmy z daní, na které jsme byli zvyklí před epidemií, ovšem zatím výpadek odpovídá naší prognóze. Opravy běží dál, investiční akce rovněž – na ty jsme využili možnosti čerpat bankovní úvěr. S ohledem na to, že díky očkování a odpovědnému chování lidí snad je pandemie na ústupu, připravili jsme pro subjekty činné ve sportu, kultuře a volném čase nějaké peníze navíc pro jejich činnost – chceme opětovně probudit běžný život ve městě, nastartovat podnikání i turistický ruch. Nechceme vyhazovat peníze, ale rozumně hospodařit a znovu oživit město.

Počet zobrazení: 1210 Naposledy změněno: 20.07.2021 - 09:18
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top