Nastavení přístupnosti

19.11.2021 - 09:21

Ministerstvo dopravy k přivaděči: Buď Chrochvická varianta nebo nic

Autor:

Na konci září se na ministerstvu dopravy (MD) konalo jednání o přípravě environmentálního hodnocení EIA plánované přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice neboli „přivaděče“ k dálnici D8. Jednání iniciovalo vedení města Děčína, zúčastnil se ho náměstek pro dopravu Jiří Aster a zastupitel Ondřej Smíšek, za Jílové pak starosta Miroslav Kalvas a také zástupce ŘSD.

Hodnocení EIA na „přivaděč“ bylo před třemi roky vráceno pro řadu nedostatků, zejména byl reklamován chybějící geologický a biologický průzkum. Upravené hodnocení EIA je v současnosti prováděno na tři varianty: Chrochvickou, Pastýřskou a Malšovickou. Hodnocení dosavadních výsledků úpravy dokumentace EIA provedl zástupce zpracovatele firmy EIAServis s.r.o., zástupce zpracovatele technické dokumentace stavby firmy Valbek s.r.o. popsal problematiku realizace jednotlivých variant.

Zástupci Děčína informovali o přijatých usneseních zastupitelstva města, kde jedno odmítá variantu Pastýřská a druhé vyjadřuje podporu variantě Chrochvická. Dále zástupci města uvedli, že varianta Chrochvická je uvedena v návrhu územního plánu Děčína a dalších obcí, je konformní se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, je na ni provedeno strategické hodnocení koncepcí vlivu na životní prostředí SEA a je stavbou ve veřejném zájmu. Oproti tomu je Malšovická varianta odmítána Zastupitelstvem obce Malšovice, v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje není uvedena a není ani v Územním plánu obce Malšovice a technicky je velmi obtížně realizovatelná.

Pro MD je stávající stav a způsob napojení města Děčína na dálnici D8 nepřijatelný, stejně tak jako úvahy o přesunu veškeré zátěže směrem k D8 od města Děčína na silnici I/62 podle Labe. Jako jediná reálně proveditelná se ve všech ohledech jeví Chrochvická varianta. Pro ni hovoří i objem odvedené dopravy z komunikace po Teplické ulici, kdy by varianta Malšovická odvedla jen 35 % dopravní zátěže, varianta Chrochvická naopak až 70 % dopravy.

Termín odevzdání hodnocení EIA je konec roku 2021. V této souvislosti je pozitivní, že je konečně snad možné po více než 20 letech eskapád a zvratů posunout tento projekt pro Děčín nezbytně nutné komunikace, která by pomohla odlehčit dopravou neúnosně zatížené částí města do dalších fází přípravy stavby.

Ing. Jiří Aster, náměstek, primátora pro dopravu

Počet zobrazení: 2017
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top