Nastavení přístupnosti

27.07.2022 - 16:08

AKTUALIZACE: Požár v Českém Švýcarsku, přívoz opět mimo provoz

Autor:

Zřídili jsme informační linky, které jsou v provozu 24 hodin denně: 412 593 183, 412 516 516, 604 294 673

Aktuální informace k požáru ve Hřensku najdete na informačních kanálech Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje – WEB, FACEBOOK, TWITTER

 Právě HZS celou akci kordinuje a řídí. 

 

Informace MM Děčín:

9.8. 2022

12:40

V současné době předává HZS ČR některé úseky oblasti požáru zpět Správě NP České Švýcarsko. Dle vyjádření generálního ředitele HZS by mělo dojít do pátku 12.8. 2022, pokud vše půjde podle plánu, postupně k předání celé oblasti požáru.
Správa NP zajistí monitoring a požární hlídky z řad dobrovolných hasičů obcí. Do této činnosti budou zapojeni také někteří členové děčínských JSDH. Náklady za tuto činnost bude hradit Správa NP.
Než dojde k předání celé oblasti požáru, budou jednotky dobrovolných hasičů města Děčína i nadále v zasažené oblasti na základě požadavků HZS poskytovat potřebnou součinnost.
Po ukončení hasebních prací budou u našich jednotek SDH probíhat opravy poškozené techniky, její údržba a doplnění poškozené výstroje a ochranných pomůcek.

3.8.2022

17:00 h

Na žádost Krizového štábu Hasičského záchranného sboru ČR (KŠHZS) ve Hřensku byl ve středu 3. srpna zastavený provoz přívozu v Dolním Žlebu. KŠ o to požádal kvůli zvýšené aktivitě turistů, kteří si chtějí prohlédnout spáleniště či zásah hasičů.

14:00 h

Na sociálních sítích se neustále šíří informace, že hasiči zasahující u požáru v NP České Švýcarsko mají nedostatek jídla a pití. Je třeba uvést, že likvidaci požáru je zcela v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky, který si za tímto účelem zřídil KŠHZS v obci Hřensko. KŠHZS rozhoduje o nasazení hasičských jednotek, a to včetně dobrovolných hasičů města Děčín. Tento KŠHZS také zajišťuje veškerou materiální a technickou podporu hasičů – tedy i jejich stravování. Město Děčín je v každodenním kontaktu s veliteli svých dobrovolných jednotek a zajišťuje jim potřebnou podporu, například obnovu techniky či opravu vozidel apod. Město Děčín také plní požadavky KŠHZS, s nímž je v každodenním kontaktu.

Shrnutí dosavadní pomoci, kterou poskytlo město Děčín:
Zajistili jsme ubytování evakuovaných osob z obcí Mezná, Mezní Louka, Hřensko a Vysoká Lípa. V současné době u nás zůstává ubytováno ještě pět evakuovaných osob.
Ve sportovní hale v Ulici Práce jsme vytvořili kapacity pro ubytování zasahujících hasičů. Ta nebyla dosud využita, připraveno je ubytování pro padesát osob.
Materiální pomoc pro hasiče město řeší prostřednictvím Českého červeného kříže Děčín, a Oblastní charity Česká Kamenice, kterým město děkuje za pomoc.
Zajistili jsme prostřednictvím Dopravního podniku města Děčína kyvadlovou dopravu mezi Děčínem a Hřenskem.
Město se podílí na koordinaci dopravy vody z aquaparku Děčín do nádrže v Janově, tak, aby byla zajištěna voda pro zasahující jednotky.
Na žádost KŠHZS jsme měli připravenu školní jídelnu pro stravování tisícovky osob (zasahujících hasičů), tato prozatím nebyla rovněž využita.
Zajistili jsme nádoby na chlazení nápojů – sudy.

30.7.2022

Magistrát města zajistil pro hasiče desítky sudů na chlazení nápojů. 

29.7. 2022

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, vydal na základě žádosti Správy NP České Švýcarsko opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu na lesní pozemky národního parku. Jedná se ale pouze o oblast zasaženou požárem a nejbližšího okolí. Více informací najdete zde.

28.7.2022

13:00 h

Také díky masivní vlně solidarity jsou hasiči ve Hřensku materiálně plně zabezpečeni. Mají dostatek potravin i nápojů, proto nás HZS požádal o zveřejnění informace, aby v tuto chvíli nebyla do Hřenska dopravovaná žádná tato pomoc. Zásah je plně zabezpečen i po stránce technické složkami IZS.  Pokud se situace změní, budeme o potřebách zasahujících složek informovat. Pomoci každého z vás si vážíme a děkujeme.

12:30 h

Bohužel data Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, že se v Děčíně kvalita ovzduší zhoršila. Podle meteorologů kouř z požáru ve Hřensku není zdravotně závadný, přesto doporučujeme omezit větrání a pohyb venku. Informace o kvalitě ovzduší najdete zde https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3h4/mp_UDCMA_CZ.html

10:50 h

Na základě aktuální dat měření je kvalita ovzduší v Děčíně přijatelná. Kouř z požáru cítit je, nicméně dle meteorologů není zdravotně závadný. I nadále platí doporučení (zejména pro osoby s respiračními problémy), aby omezily větrání a pohyb venku. Informace o kvalitě ovzduší v Děčíně najdete ZDE.

27.7.2022

18:00 h

Krajský úřad ÚK vyhlásil od středy 27. července 2022 od 13:00 hodin do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na celém území Ústeckého kraje. Vyhlášení NEZAKAZUJE plošný vstup do lesů na území regionu, ale stanovuje podmínky a povinnosti pro fyzické i právnické osoby k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Více ZDE

16:35 h

Město v současné době poskytuje nouzové ubytování 7 evakuovaným osobám, které jsou umísteny v městských bytech. Prostory pro případnou další evakuaci máme připravené. Věříme však, že již nebudou potřeba.  

16:00 h

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko se zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé, instituce a firmy se dotazují, jak mohou v této těžké situaci finančně pomoci. Jak je možné přispět, najdete ZDE.

14:00 h

Státní plavební správa vydala zákaz plavby na 5 km dlouhém úseku Labe mezi Dolním Žlebem a Hřenskem z důvodu boje s požárem v NP České Švýcarsko. Řeku využívají hasiči k odběru vody pomocí vrtulníků a letadel. Plavba v tomto úseku by tedy mohla ohrozit zasahující záchranáře i samotné účastníky plavebního provozu.Tento zákaz platí i pro paddleboardy, rafty a ostatní plavidla bez strojního pohonu. Zákaz plavby platí od dnešních 9:00, termín ukončení není zatím určen.

12:00 h

V autobusové dopravě v regionu národního parku platí nyní tyto změny:
Nejede linka 434 Děčín - Hřensko - Vysoká Lípa - Jetřichovice, hostinec
Nejede linka 438 Děčín - Hřensko - Mezná
Linka 435 Česká Kamenice - Hřensko jede jen do Janova
Zatím jede linka 436 Děčín - Jetřichovice přes Srbskou Kamenici
Zatím jede část linky 434 z Krásné Lípy do Jetřichovic

11:55 h

Od neděle 24. července 2022 se všechny čtyři děčínské jednotky sboru dobrovolných hasičů podílejí na likvidaci požáru ve Hřensku a okolí. JSDH Boletice nad Labem navíc slouží jako záloha pro případné výjezdy pro Děčín. O jednotky je postaráno, mají potřebnou materiální podporu města. Jednotce SDH Horní Žleb zapůjčil dodavatel čtyřkolky na zásah ještě další dvě tato speciální vozidla. Práce svých jednotek si město velice váží a snaží se o maximální podporu.

11:15 h

Informace Správy NP České Švýcarsko:  NABÍZÍTE POMOC ČESKÉMU ŠVÝCARSKU A JEHO OBYVATELŮM? (mimo potravin a vody) - Je možné se nyní, po domluvě s krizovým řízením ústeckého kraje, obracet také na naší kolegyni na telefonu 737 276 001. Evidovaná pomoc bude shromažďována a postoupena dále.

10:45 h

ZMĚNA: Právě jsme obdrželi informaci z informačního střediska HZS, že dochází ke změně a do Hřenska se dostanou pouze složky IZS a humanitární pomoci. Pendleři se již bohužel do Německa přes Hřensko nedostanou.

9:00 h

Informace pro pendlery: dle informací Policie ČR bude průjezd pendlerům, kteří jezdí za prací do Německa, přes Hřensko umožněný. Situace se ale může kdykoli změnit.

7:30 h

Nakonec město včera ve večerních hodinách zajistilo ubytování pro 6 osob evakuovaných z Vysoké Lípy.

26.7.2022

21:00 h

Na žádost HZS ubytováváme 9 lidí evakuovaných z oblasti zasažené požárem. 

12:00 h

Na základě informací z terénu uzavřel NP České Švýcarsko tyto cesty: zelená Hájenky - Mezní můstek, žlutá Hájenky - Janovská rozhledna, červená Mezní Louka - Šaunštejn, zelená Mezní Louka - Hluboký důl. Respektujte prosím uzavřené oblasti!

11:45 h

Informace k materiální pomoci hasičům: Podpořit hasiče a poslat jim materiální pomoc můžete například zde:   

Národní park České Švýcarsko – kontaktní místo v Děčíně pro podporu hasičům (vody: sladké, spíš menší balení půllitrovky, třetinky, dále ovoce jablka a banány, salámy krájené trvanlivé zatavené - vysočina, poličan).: Teplická 424/69, Děčín (dostupné do 15.00). Kontakt Libor Bašuš: 603 743 806 (prosíme volejte, až budete na místě).
 
Český červený kříž Děčín - materiální pomoc (nápoje - menší balení, energetické tyčinky apod.) je možné dopravit od 8 do 16 hodin do Domova se zvláštním režimem na adresu Teplická 149/173, Děčín 8, 405 02.
 
Dobrovolnické centrum Slunečnice - balené vody, paštiky, tatranky, balené krájené chleby a vakuované tvrdé salámy - na dresu: Slunečnice, ul. Hudečkova 664/1, Děčín I- v přízemí Sociální firmy nebo 1. patro Dobrovolnického centra.

11:13 h

Dnes dopoledne 26.7.2022 se v Děčíně sešel krizový štáb ORP Děčín:

Město poskytlo nouzové ubytování evakuovaným ze zasažené oblasti, je připravené v případě potřeby ubytovat i další lidi. Nabídlo také hasičskému záchrannému sboru zázemí pro zasahující hasiče.

Zřídili jsme INFORMAČNÍ LINKY, které jsou v provozu 24 hodin denně: 412 593 183, 412 516 516, 604 294 673.

ZDROJ PITNÉ VODY VE HŘENSKU – momentálně je situace pod kontrolou (spolupráce SČVK, ČEZ a HZS).

DOPRAVA – všechny příjezdové komunikace do oblasti zasažené požárem jsou uzavřeny. Prosíme, do této oblasti nejezděte, je nutné, aby byly komunikace průjezdné pro zasahující záchranné složky - MAPA UZAVÍREK

OVZDUŠÍ - dým z požáru není toxický, nicméně doporučujeme omezení větrání (lepší krátkodobé) a dle míry znečištění omezit pohyb venku.

 

Počet zobrazení: 2582 Naposledy změněno: 09.08.2022 - 12:41
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top