Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

loading...

Ohlášení změny místa trvalého pobytu - životní situace
01 - Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Miloslava Trlicová
 412 591 142   miloslava.trlicova@mmdecin.cz

Lenka Jarešová
 412 591 143   lenka.jaresova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady nutné pro ohlášení změny místa trvalého pobytu:

 • doklad totožnosti s fotografií občanský průkaz (cestovní pas nebo řidičský průkaz),
 • pokud nemovitost nevlastníte - doklad o oprávnění užívat byt/dům apod., např. nájemní smlouvu nebo úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu, případně musí vlastník přijít s vámi na úřad,
 • pokud nemovitost vlastníte - doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu),
 • v případě, že nemovitost, do které si chcete přihlásit trvalý pobyt, má více spoluvlastníků, stačí vám souhlas pouze jednoho z nich.

Pokud změnu trvalého pobytu řešíte za jinou osobu, musíte doložit:

 • svůj doklad totožnosti,
 • vlastnictví domu nebo bytu/doklad o oprávnění užívat byt/dům apod. (viz výše).

Jako zplnomocněný zástupce navíc:

 • zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

Jako zákonný zástupce nezletilého dítěte navíc:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz dítěte (pokud ho má).

Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).

Úředník ustřihne roh občanských průkazů, u kterých dochází ke změně a vydá ke každému Potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Toto potvrzení musíte nosit u sebe společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nedostanete nový občanský průkaz.

03 - Správní poplatky

Poplatek je 50 Kč za každou ohlášenou osobu od 15let věku. Osoby mladší 15let jsou od poplatku osvobozeny.

04 - Formuláře
Formuláře ke stažení

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top