mobilni rozhlas
16.11.2022 - 13:26

Primátor města Jiří Anděl: Budeme dál rozvíjet naše město

Autor:

V čele města Děčína stanul po komunálních volbách a ustavujícím zastupitelstvu opět Jiří Anděl (ANO).

 

Pane primátore, jak jste spokojený s výsledkem voleb?
Dovolte mi, abych především poděkoval voličům, občanům Děčína, za hlasy a preference, které hnutí ANO katapultovaly bezkonkurenčně na první místo v letošních komunálních volbách. Vždyť jsme oproti minulým volbám ještě o dva mandáty posílili. Pro mne osobně je to především ujištění, že přes všechny ty potíže, kolony a zácpy během minulých let si velká část občanů uvědomuje, že bez funkční, modernizované infrastruktury se Děčín nepohne z místa, nebude mít smysl opravovat ulice, chodníky a veřejná prostranství. Podařilo se zde investovat v řádu stovek milionů korun z rozpočtu města, správců komunikací, provozovatelů sítí, kraje i státu, včetně prostředků EU. Bývalo by se prostavělo i více, nicméně do našich záměrů neblaze zasáhl covid. Každopádně svoji roli na našem volebním úspěchu sehrálo také to, že jsme dělali pozitivní volební kampaň, bez agresivity a tak, aby naše záměry byly pro občany srozumitelné. Tenhle úspěch je velkým závazkem, přijímám jej se vší pokorou a zodpovědností. Vůbec nás nečekají pohodové čtyři roky. Přesto jsme všichni připraveni se s obtížemi poprat. Já vlastně začínám devátý rok služby děčínským občanům na plný úvazek a na další práci se velmi těším.

Proč jste uzavřel koalici s hnutím SPD?
Na toto volební období jsme si zvolili ke spolupráci hnutí SPD, a to z respektu k přání voličů: jde o spojení vítěze s druhým na pásce. Nabízela se i jiná řešení, ale během povolebního vyjednávání jsme preferovali toto spojenectví. Programové cíle máme v podstatě shodné, máme i blízké představy o způsobu řešení problémů, které Děčín má, i potíží, které se dají očekávat při dnešní energetické a následně ekonomické krizi, eskalující inflaci a neschopnosti vlády adekvátně a včas reagovat na situace, které život kolem nás přináší. Chci ale říci, že bych velmi nerad, abychom byli jako zastupitelé nesmiřitelně rozděleni na koalici a opozici, nabízíme ruku ke spolupráci všem, komu jde o prospěch města. Volební kampaň je za námi, teď je čas na práci. A čtyři roky utečou jako voda. Město se nesmí zastavit, máme ambiciózní plány, ale musíme se na druhou stranu chovat rozumně a zodpovědně, umět reagovat na situaci, která nás čeká. Jako primátor jsem musel město provést covidovou krizí, čelili jsme bleskové povodni, zvládli jsme prvotní nápor uprchlíků z Ukrajiny a nakonec jsme sehráli významnou roli v likvidaci katastrofálního požáru v blízkosti Děčína. Krizi společně zvládneme. Město má finanční rezervy, máme strategii pro případný nepříznivý vývoj situace, jsme připraveni pomoci občanům města, dostanou-li se do potíží.

Tím se dostáváme k tomu, co nás čeká. Jaké jsou hlavní priority koalice pro toto volební období?
Programové prohlášení zveřejníme do konce listopadu, základní kostra vyplynula z průniku volebních programů ANO a SPD. Chceme docílit schválení územního plánu města, pokračovat v revitalizaci Podmokel, rozjet revitalizaci Bynova. Je třeba zahájit proměnu Labského nábřeží na přívětivé a atraktivní místo pro turisty i místní obyvatele, stejně jako výstavbu lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě. Bude pokračovat výstavba Domova se zvláštním režimem v Křešicích, obnova Růžové zahrady zámku, chystá se velká záchranná rekonstrukce Dlouhé jízdy. Konečně dojde k opravě zřícené opěrné zdi pod zámeckou sýpkou. Město potřebuje řešit parkování, kromě lepšího využití míst v ulicích a na veřejných plochách města je třeba začít stavět aspoň jeden parkovací dům. Dále se staví kanalizace v Horním Oldřichově. K tomu začne rekonstrukce školního areálu v Boleticích a další. Rádi bychom také udělali zásadní kroky k zahájení strategicky důležitých staveb jiných investorů pro Děčín; čekáme na rozhodnutí o variantě dálničního přivaděče, o realizaci Plavebního stupně Děčín, což blokuje schválení územního plánu města, i o financování Rozvojové zóny Děčín – východní nádraží. Budeme pokračovat v zateplování budov škol, v realizaci energeticky úsporných opatření včetně využití obnovitelných zdrojů energie... není to zdaleka všechno. Záleží samozřejmě na penězích.

Probíhá příprava rozpočtu na další rok, schvalovat se bude v prosinci. V jaké je město finanční kondici?
Děčín je i přes složité minulé období ve velmi dobré finanční kondici, obhájili jsme investiční stupeň finančního ratingu. To znamená, že jsme atraktivní pro banky i investory a jsme velmi důvěryhodným partnerem. Rezervy města dosahují hodnot blížícím se půl miliardě korun. To nám umožňuje pokračovat v započatých stavbách, udržet podporu sportu, kultury, sociální oblasti. Přesto je třeba zvážit potřebnost všech výdajů se zřetelem na extrémně se zdražující energie a další provozní výdaje. Také zvažujeme přijetí dalšího úvěru, který by posloužil k realizaci energeticky úsporných opatření a splácel by se penězi uspořenými na energiích. V každém případě očekávám, že schválení rozpočtu nebude problémem, vždyť jeho příprava proběhla za účasti všech subjektů.

Na sociálních sítích si lidé nejčastěji stěžují na stav silnic a chodníků. Proč dosud například nejsou hotové nové povrchy na Teplické ulici kolem divadla?
Město Děčín má celkem 280 km ulic, což je pro představu vzdálenost Děčín – Berlín. K tomu připočtěte 320 km chodníků. Město Děčín patří co do velikosti katastru mezi největší města republice. S tím je spojena celá řada problémů, počínaje zimním a letním úklidem, přes údržbu a opravy, veřejné osvětlení, až po městskou hromadnou dopravu. Stojí to ohromné peníze a není to dostatečně zohledněno při rozdělení daní pro města a obce. Pokud jde o Teplickou u divadla, měla být hotová už v minulém volebním období. Bohužel neblahá zkušenost s realizací revitalizace ulice Prokopa Holého a Husova náměstí celou akci pozastavila a tím zdržela. V každém případě je tato etapa prioritou. Byl by ale nesmysl opravit za drahé peníze vozovku a následně ji opět překopat při úpravě chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a podobně. Prosím proto
o trpělivost, je to ku prospěchu věci.

Doprava obecně patří mezi bolestivá témata našeho města. Lze vůbec jednotlivé stavby smysluplně koordinovat?
Je to samozřejmě těžké, Děčín leží na obou březích Labe v úzkém zářezu a oba břehy spojují dva silniční mosty (plus dva železniční). Celou řadu let před námi politické reprezentace odrazovaly správce sítí od rozkopání Děčína kvůli obnově kanalizace, vodovodu, plynovodů, kabelových vedení, teplovodů a podobně, právě z obavy, že lidé budou nadávat. Chceme-li, aby se město rozvíjelo, musíme mít funkční sítě. Problém spočíval v tom, že správci či vlastníci sítí ve městě měli finanční prostředky k dispozici po omezenou dobu a všichni naráz. Proto ty těžkosti v dopravě v minulých dvou, třech letech. Minimálně 2x ročně se magistrát, vedení města a správci sítí scházejí na velkých koordinačních poradách, kde se domlouváme nad jejich plány, aby bylo možno zachovat dopravu funkční. Někdy jde o posun v řádu týdnů, jindy jde o mnoho měsíců. Rozhodně to není tak, že vedení města zlomyslně rozkopává Děčín s cílem naštvat co nejvíce lidí. Teď nás čeká dokončení Teplické, přestavba viaduktů u Libverdy, v Krokově ulici, přes Kamenickou a Riegrovu, dále zahájení výstavby křižovatky na Benešovské kvůli Folknářské spojce a přístupu do budoucí rozvojové zóny Děčín – východ. Je tady ovšem celá řada ulic, které čekají na nutnou opravu: poničené bleskovou povodní (v Bělé, v Oldřichově, Dolním Žlebu, na Maxičkách…), dále dlouhodobě poškozené: Jiřího z Poděbrad, U Tvrze, Krásnostudenecká a řada dalších... K tomu probíhá velká výstavba v děčínské nemocnici, rekonstrukce trati do Německa a další, což má za následek dopravní problémy i poškozování ulic. Ale jak jsem již uvedl výše, je to potřeba.

Před námi je adventní období. Na co se osobně nejvíce těšíte, a na co byste pozval obyvatele našeho města?
Těším se na to, že snad toto období rozjímání a setkávání proběhne po letech zákazů a omezení tak, jak to máme tradičně rádi. Že se sejdeme u rozsvícení vánočního stromu, na adventních trzích, u svařáku, na koncertech, na půlnoční, ale hlavně se svými blízkými. Město, jeho příspěvkové organizace, občanské spolky i ostatní subjekty připravily celou řadu vánočních akcí, nechci vyzdvihovat jen některé, sledujte program, jistě si vyberete. Užijme si Vánoce, jak nejlépe dovedeme. Zkusme na chvíli zapomenout na stres, honbu za co nejdražšími dárky. Vychutnejme radost, vzájemnou vlídnost a blízkost. Vzpomeňme i na ty, kteří nám nablízku být nemohou. A do nového roku pevné zdraví a pohodu vám všem.

Počet zobrazení: 1401 Naposledy změněno: 08.03.2023 - 13:17
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top