mobilni rozhlas
09.10.2023 - 15:04

Náměstek primátora Martin Pošta: Investujeme do lepšího školství, kultury i sportu

Autor:

Vedoucí Kina Sněžník, dlouholetý předseda Asociace provozovatelů kin ČR, ale hlavně náměstek primátora města Děčín Martin Pošta (Volba pro Děčín) má školství, kulturu a sport ve své gesci již druhé volební období.

 

 

Která z vašich oblastí je pro vás nejdůležitější?
Jednoznačně školství, protože se jedná o vzdělávání budoucích generací.

Co je tedy v této oblasti prioritou?
Největším projektem je modernizace odborných učeben. Celkem se jedná ve třech samostatných projektech o dvacet jedna učeben na devíti školách. Na první dva projekty máme již zajištěné jejich financování. Jsem rád, že se nám podařilo docílit toho, že dotace z 90 % pokryjí financování mimo městský rozpočet a za město se budeme podílet pouze 10 %. Modernizace učeben třech škol z prvního projektu bude dokončena ještě do konce letošního roku, u dalších třech škol z druhého projektu máme hotovou projektovou dokumentaci a realizace započne v příštím roce. Učitelé i žáci se mají na co těšit, protože jde o naprosto špičkově vybavené místnosti na výuku matematiky, fyziky, chemie, jazyků, IT a dalších předmětů. Vzhledem k tomu, že budou mít děčínští žáci a učitelé možnost ke vzdělávání využívat ty nejmodernější technologie, považuji tento projekt za velice důležitý pro budoucí vzdělanost našich dětí. Mám z něj opravdovou radost, protože právě lepší podmínky pro vzdělávání a rozvoj technických dovedností mohou žákům našich základních škol přinést znalosti, které v navazujícím studiu
nebo praxi opravdu využijí.

Začala také užší spolupráce základních škol se středními školami. Proč?
Ano, přestože nejsme jejich zřizovatelem, tak je to právě střední škola, která zásadně ovlivňuje život člověka a formuje také jeho profesní dráhu. Většina žáků základních škol pokračuje v dalším vzdělávání na území Děčína, a proto je podle mě důležité všechny vzdělávací instituce posilovat a vzájemně propojovat. To platí i pro ředitele a učitele, kteří budou mít bezpočet možností pro sdílení zkušeností a znalostí tak, aby z toho celkově měl užitek celý systém vzdělávání u nás ve městě. Jednou takovou možností je například setkání v rámci Erasmus Days, kde se v prostorách magistrátu potkají studenti a učitelé, kteří absolvovali výjezd do zahraničí v rámci Erasmu, nebo setkání ředitelů základních a středních škol za účelem vysvětlení nových pravidel přijímacího řízení na střední školu. Dále máme v plánu v příštím roce rozšířit ocenění Žák roku o další kategorii žáků středních škol. V rámci rozšíření komunikace žáků základních škol bych rád pod patronací magistrátu nově rozjel městský školní parlament.

Dříve jste mluvil i o Děčínu v pohybu. Jak je na tom sportovní oblast?
Pohyb jde ruku v ruce se vzděláváním, protože sám o sobě rozvíjí nejen mozek, ale také sociální schopnosti. Navíc často plní roli kulturní a posiluje hrdost na naše město. Jako tomu bylo například při úspěchu našich basketbalistů. Vzhledem k tomu, že v rámci vládního konsolidačního balíčku jsou naplánované škrty také v rozpočtu Národní sportovní agentury, je třeba, abychom se za děčínský sport postavili a nedovolili stagnaci jeho rozvoje. Věřím, že se proto letos podaří uhájit částku osmnácti milionů korun na sportovní dotace, které poputují do našich sportovních klubů, oddílů a spolků. Pro příští rok plánujeme zjednodušit proces žádostí o dotace do sportu, a to především pro žadatele na celoroční sportovní činnost. Méně byrokracie, více sportu.

Chystají se také nějaké investice?
V současné době probíhá zpracování studie o možnostech přeměny haly v ulici Práce na multifunkční halu. Výsledek studie ukáže, zda je to vůbec technicky proveditelné. Každopádně zde došlo už nyní k výměně prosklené štítové stěny a v řešení je také nové, úspornější LED osvětlení. Druhým možným místem pro vybudování nové multifunkční haly je vyhořelá hala u ZŠ Dr. Tyrše v ulici Vokolkova. Ta byla sice předmětem soudních jednání, ale vypadá to, že je vše v rámci smíru na dobré cestě. Třetí možností je pak vybudování nové multifunkční haly na pozemku sportovního areálu na Starém Městě, kde jsem osobně navštívil ředitelství Povodí Ohře a očekávám, že získáme z pohledu záplavového území kladné stanovisko a výstavba tak za určitých podmínek bude možná. Samozřejmě musíme u tohoto projektu zvážit všechny okolnosti, protože se jedná o opravdu velkou investici. Já osobně jsem projektu nové multifunkční haly stále nakloněn. Pro další rozvoj sportu ve městě se jedná o zásadní projekt. Vše však bude záležet na penězích. Rozhodně nepůjdeme přes rozpočtové mrtvoly.

Je v plánu ještě nějaká další akce?
Dalším, menším projektem, je sportoviště na Kamenické ulici, kde máme připravený pozemek nad dopravním hřištěm, který se dá uzpůsobit pro sportovní vyžití. Nyní jednáme o spolupráci s třetí stranou o možnosti vybudovat zde další zázemí jak pro dopravní, tak například pro nové beachvolejbalové hřiště.

Vy osobně máte blízko ke kultuře…
Podobně jako u sportu bych byl rád za navýšení celkového balíčku peněz, které jsou v rámci kulturní oblasti městem rozdělovány. Cílem je také zjednodušit podávání žádostí, a to zejména v oblasti pořádání kulturních akcí. Opět méně byrokracie a více kultury pro Děčíňáky.

Bude se i v této oblasti rozvíjet infrastruktura?
Ano, především ta technická. Jedním z cílů pro následující období je získat nové mobilní profesionální pódium, které lze snadno převážet mezi jednotlivými stanovišti kulturních akcí. Dalším významným projektem z hlediska vlivu na lepší a více kulturní Děčín bude jistě elektrifikace Labského nábřeží. Tento projekt jsem nastartoval již v minulém volebním období, a dokonce se mi podařilo vyjednat finanční spoluúčast německé firmy Viking, která zde kotví lodě. Projekt na elektrifikaci je připravený a možná už tyto slavnosti, nebo dozajista ty příští, se podaří uspořádat bez nutnosti využití naftových generátorů. Lodě kotvící u nábřeží budou mít pak automatickou povinnost využívat namísto svých hlučných generátorů tento zdroj. Tím snížíme hluk a emise na nábřeží. Cílem je zatraktivnit tento prostor a vytvořit z něj takovou děčínskou náplavku.

Můžete nalákat na nějaké konkrétní kulturní akce?
Určitě plánujeme pokračovat ve spolupráci s panem Moravcem v úspěšných projektech Rogalo DC a Živá křížovka. Zároveň nás čeká spousta dalších akcí jako Podmokelský Októbrfest, Městský ples či Městské slavnosti včetně Labefestu a ohňostroje. Zámek Děčín na Mariánské louce chystá připomenutí bitvy Vartenberků o město Děčín.

Jak byste zhodnotil současný stav a co je do budoucna v oblasti školství, kultury a sportu důležité?
Mám tu čest a zároveň odpovědnost vést právě ty oblasti, které pokud fungují správně, mohou velkou měrou přispět ke zdravému rozvoji celého města. Vzdělaný, kulturní a v pohybu. Takový bych měl rád Děčín a budu v tomto dlouhodobém cíli pokračovat i nadále. Pro mě je klíčové zajistit dostatečné financování všech tří segmentů, a to nejen pro udržení současné kvality, ale její neustálé zvyšování. 

Počet zobrazení: 1544 Naposledy změněno: 03.11.2023 - 07:40
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top