mobilni rozhlas
09.07.2024 - 11:46

Delegace členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, může dle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce (nebo jím pověřené osoby) do okrskových volebních komisí v Děčíně jednoho člena a jednoho náhradníka.

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátora nejpozději do 30dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 21.08.2024 do 16:00 hodin.

Způsob doručení:

 • osobně
 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schrány

Seznam musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jím pověřené osoby

Seznam může dále obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, případně náhradníka
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být členové, případně náhradníci, zařazeni

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

 • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
 • není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena
 • zmocněnec volební strany

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
Počet zobrazení: 33 Naposledy změněno: 09.07.2024 - 11:51
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top