20.01.2015 - 13:34

Tisková zpráva o průběhu projektu Následná péče Děčín

Autor:

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče Děčín, který je financován MPSV v rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti a zejména na trh práce. Individuální a skupinová práce probíhá v chráněném prostředí Děčínského doléčovacího centra ve Fügnerově ulici v Děčíně 1, které může kromě bydlení nabídnout i optimální podmínky pro splnění cílů projektu. V roce 2014 došlo v těchto prostorách ke zkvalitnění podmínek pro klienty, ať se jedná o novou kuchyni, vymalování klientských prostor, či výměnu postelí formou sponzorského daru.

Podařilo se naplnit pravidelnou ambulantní skupinu, která je k dispozici jednou za 14 dní. Stejně tak jsme obnovili spolupráci s psychiatrickou nemocnicí v Horních Beřkovicích, kde je naše zařízení klientům prezentováno jednou za čtvrt roku. Klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky, jsme umožnili absolvování vstupního pohovoru pro pobytovou službu prostřednictvím VoIP technologie (Skype). V roce 2014 byla schválena žádost o registraci služby odborného sociálního poradenství a umožňuje tak poskytování odborného adiktologického poradenství i těm klientům, kteří nenaplní vstupní kritéria pro přijetí do programu Následné péče.

Klientům zapojeným do projektu byla poskytována individuální i skupinová péče. Formou individuální péče jsou garantské a sociální pohovory, skupinová péče probíhá formou čtyř skupin, ve sledovaném období to byla skupina domovní, skupina prevence relapsu, dynamická skupina a řízená volnočasová aktivita.


Projekt Následná péče Děčín bude probíhat do konce května 2015.

Více informací o činnosti Centra sociálních služeb Děčín, p.o. na www.cssdecin.cz nebo na www.facebook.com/cssdecin.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top