14.01.2014 - 08:56

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto Zdeněk Čvančara

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2014 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.


Podmínky programu, formulář žádosti a plné moci naleznete na webové stránce Ministerstva kultury ČR:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
Kvóta pro obec s rozšířenou působností Děčín byla stanovena na 1.304 tisíce korun českých.
Žádost je nutné podat u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2014.
Finanční podporu lze poskytnout na opravu kulturních památek, ležících mimo území  městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice a mimo území vesnické památkové zóny Kamenická Stráň, Merboltice a Vysoká Lípa.
Finanční podporu nelze poskytnout na památky ve vlastnictví České republiky.
Kontaktní osobou Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, 775 866 115 nebo Hanna Derda – 412 591 481, 775 866 966

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top