Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.06.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20040101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20040102Volba návrhové komise
2Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM20040201Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019
ZM20040301Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019
4SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a Akčního plánu za rok 2019
ZM20040401SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a Akčního plánu za rok 2019
5Návrh dotace na rok 2020 pro nájemce Společenského domu Střelnice
ZM20040501Návrh dotace na rok 2020 pro nájemce Společenského domu Střelnice
6Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na provoz lodní dopravy a ke Smlouvě o dopravě
ZM20040601Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na provoz lodní dopravy a ke Smlouvě o dopravě
7Ostatní záležitosti
ZM20040701-02Zápis ze zasedání FV ZM č.3/2020 ze dne 11. 5. 2020 a Zápis ze zasedání FV ZM č.4/2020 ze dne 1. 6. 2020
ZM20040703Zápis ze 14. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 19.02.2020
ZM20040704-05Zápis č. 1/2020 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 14.02.2020, Zápis č. 2/2020 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 02.05.2020
ZM20040706Žádost manželů ******** a *********** ******************* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Krásný Studenec
ZM20040707Žádost manželů ************ a ****** *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Boletice nad Labem
ZM20040708Žádost manželů Mgr. ******** *************** a MUDr. ****** ************* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Maxičky
ZM20040709Žádost paní *********** ************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Boletice nad Labem
ZM20040710Prostupné zaměstnání v SMS II
ZM20040711Dodatek č. 2 k zřizovací listině MTC Děčín.
ZM20040712Smlouva o převzetí odpovědnosti Reko ZS
8Problematika pozemků
ZM20040801„Obytný soubor Pod Chlumem“, k.ú. Děčín - Staré Město - výpůjčka pozemků, plánovací smlouva
ZM20040802Prodej pozemku p.č. 757/2 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM20040803Prodej pozemku p.č. 1455/3 k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20040804Pozemek p.č. 3022/95 k.ú. Děčín - výkup, věcné břemeno
ZM20040805Pozemky v k.ú. Podmokly - věcné břemeno - zrušení a nové zatížení
ZM20040806Prodej pozemku p.č. 25, včetně objektu č.p. 195, Děčín XXXI-Křešice - adresný záměr
ZM20040807-08Prodej částí pozemků p.č. 1147/2 a p.č. 390/6 v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM20040809Bezúplatný převod pozemků p.č. 789/9 a 789/10 k.ú. Boletice nad Labem
ZM20040810Pozemek p.č. 2709/6 k.ú. Podmokly - bezúplatný převod
ZM20040811Prodej části pozemku p.č. 3448/3 k.ú. Podmokly
ZM20040812Prodej části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín - záměr
ZM20040813Prodej p.p.č. 1477/84 a části p.p.č. 1477/5 v k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20040814Prodej pozemku st.p.č. 856 a části p.č. 1315/1 v k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20040815Prodej části pozemku p.č. 105 k.ú. Děčín -Staré Město - záměr
ZM20040816Prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň - záměr
ZM20040817Prodej části pozemku p.č. 115/1 k.ú. Vilsnice
ZM20040818Pozemek p.č. 642, jehož součástí je stavba čp. 143 a p.č. 643/1 k.ú. Chrochvice - prodej
ZM20040819Prodej částí pozemku p. č. 237/1 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM20040820Prodej části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly
ZM20040821Prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly - záměr
ZM20040822Prodej části pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín - záměr
ZM20040823Prodej pozemku p. č. 563/2 k. ú. Vilsnice - záměr
ZM20040824Prodej pozemků v k. ú. Podmokly - záměr
ZM20040825Prodej pozemků v k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM20040826Prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb - dohadovací řízení
ZM20040827Prodej pozemků v k. ú. Vilsnice - záměr
ZM20040828Výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína - revokace usnesení
ZM20040829Směna pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM20040830Prodej pozemků v k. ú. Velká Veleň - záměr
ZM20040831Prodej pozemku p. č. 589 k. ú. Boletice nad Labem
ZM20040832Prodej části pozemku p. č. 14/1 k. ú. Chrochvice - záměr
ZM20040833Prodej části pozemku p. č. 2646 k. ú. Podmokly - záměr
ZM20040834Prodej pozemku p. č. 440/9 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM20040835Prodej části pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín
ZM20040836Prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Folknáře - záměr
ZM20040837Prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína
ZM20040838Prodej částí pozemků v k. ú. Bynov - záměr
ZM20040839Pozemek p.č. 605 k.ú. Děčín-Staré Město – schválení nové smlouvy
ZM20040840-42Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína
ZM20040843Prodej pozemku p.č. 376/2 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20040844Prodej pozemku p.č. 672 k.ú. Křešice u Děčína
ZM20040845Prodej pozemku p.č. 110 k.ú. Nebočady
ZM20040846Prodej části pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20040847Prodej části pozemku p.č. 549 k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM20040848Prodej pozemků p.č. 831, 832/1, 833 k.ú. Vilsnice – záměr N
ZM20040849Prodej pozemku p.č. 1392 k.ú. Podmokly – záměr N
ZM20040850Prodej pozemků p.č. 3725/50 a p.č. 3725/70 k.ú. Podmokly – záměr N
ZM20040851Prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína N
ZM20040852Výkup pozemků k.ú. Prostřední Žleb – nabídka N
ZM20040853Směna pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM20040854Prodej pozemků p.č. 751/9, 1076/4 k.ú. Prostřední Žleb
ZM20040855-56Prodej částí pozemku p.č. 167 v k.ú. Křešice u Děčína
ZM20040857Prodej části pozemku p.č. 85/3 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20040858Pozemek p.č. 888/5 k.ú. Krásný Studenec – výkup
ZM20040859Prodej částí pozemků k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM20040860Prodej pozemku p.č. 837/45 k.ú. Bynov - záměr
ZM20040861Prodej pozemku k.ú. Hoštice nad Labem – záměr
ZM20040862Prodej pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady - záměr
ZM20040863Směna pozemků - revokace
9Informace o činnostech orgánů města
ZM20040901Informace o činnostech orgánů města
10Návrhy zastupitelů města
11Závěr